1013 sep 2020
1013 sep 2020
H.O.L.

Hi On Life – Cyber Atelier. Foto: IRIKA.

Program

Under våren 2020 kommer mer information om program, öppettider, platser i staden osv finnas på hemsidan. Följ oss gärna på Instagram och Facebook för nyheter!

Exempel ur kommande program

Artifacts

Art + Fact = Artifacts
Stoft Studio – www.stoft-studio.com
Olof Werngren

Vilka artefakter lämnar vi efter oss för framtidens arkeologiska utgrävningar? Har våra fysiska minnen förlorat mot de immateriella eftermälen som skapats i en digital värld? I Art + Fact = Artifacts visas en installation av designstudion Stoft Studio och ljus- och videokonstnären Olof Werngren med musik specialkomponerad av Karl Arvidson. Utställningen bjuder in åskådaren till ett naturhistoriskt museum från framtiden med artefakter och lämningar efter vårt postfaktiska samhälle. Människan påverkar naturen till den grad att gränserna för vad som är naturligt och vad som är konstgjort håller på att suddas ut, och en framtid där konstgjorda ekosystem är det enda naturliga känns nära.

Dumt Café

Fika + Keramik = Dumt Café
Siri Skillgate – www.skillgate.se
Ebba Tham

Andreas Kojcevski Hansson – www.a-k-h-se
Hur ser ett café ut där DUM KERAMIK hör hemma och vilken form tar sig DUM KERAMIK på ett café? Dumt café iscensätter den värld där Siri Skillgates keramikprojekt DUM KERAMIK existerar. I projektet DUM KERAMIK undersöker hon hur olika industriella processer kan omtolkas i småskalig lokal egenproduktion. Dumt Café är en interaktiv och platsspecifik produktion till Southern Sweden Design Days av och med Siri Skillgate, Ebba Tham och Andreas Kojcevski Hansson.

Design and Posthumanism Network

Multispecies + Future-making = Design and Posthumanism Network
Petra Lilja – www.petralilja.com 
Erik Sandelin 

The Un/Making Studio (Li Jönsson, Kristina Lindström, Åsa Ståhl) – www.unmakingstudio.se
Design and Posthumanism Network är en grupp designers och forskare, med bas i Sverige och närliggande regioner, som har samlats med syftet att försöka besvara samtida globala utmaningar. De vill nära sin nyfikenhet kring och övertygelse om att designers på ett bättre sätt måste ta hänsyn till alla jordens varelser och organismer utöver oss människor, som andra djur, växter, och allt där emellan. Tillsammans vill de utforska hur designpraktik, utbildning och forskning kan växa och frodas i kontakt med posthumanism – och hur designmässiga kompetenser, metoder och förhållningssätt på samma gång kan bidra till posthumanism. Under Southern Sweden Design Days kommer tre pågående projekt att presenteras samt en paneldiskussion med nätverkets sydsvenska medlemmar att hållas.

Formgivarpodden

Design + Life = Formgivarpodden
Kajsa Willner – www.kajsawillner.com
Karin Olu Lindgård – www.butlerlindgard.com

Sveriges enda podcast om livet som designer och vad det innebär. Varannan vecka pratar textilformgivaren Karin Olu Lindgård med industridesignern Kajsa Willner om ämnen som berör design.

H.O.L – Cyber Atelier

HI-TECH + LOW TECH = H.O.L – Cyber Atelier
HI ON LIFE – www.hionlifebrand.com

Release av konceptet HI ON LIFE – CYBER ATELIER, ett virtuellt skrädderi med Skåne som bas och världen som arena, där traditionellt hantverkskunnande + ny teknik = ett system för hållbar produktion av kundspecifika plagg. H.O.L CYBER ATELIER ackompanjeras av en utställning med bilder skapade av IRIKA (www.irika.se) och HI ON LIFE i samarbete, där hållbar design blir en njutning för ögat.

Knöl

Mat + Konst = Knöl
Louise Hederström – www.louisehederstrom.com
Restaurang SMAK – www.smak.info

I ett samarbete med Restaurang SMAK på Malmö Konsthall kommer designern Louise Hederström att lyfta fram de råvaror som restaurangen använder, lokalproducerade och valda efter säsong. Resultatet blir lokalt producerade objekt gjutna i brons hos Rosengrens metallgjuteri.

Non-human knowledge

Data + Artificial intelligence = Non-human knowledge
Schultz Lindberg – www.schultzlindberg.se

Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med utvidgningen av digitalisering, automatisering och robotisering har en närmast självskriven roll i teknikutvecklingen. Men i samma takt som ny teknik utvecklas, implementeras också dess följder i den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?

Risokompis

Risografi + Främling = Risokompis
Ca. 30 utställare, ett urval:
John Schulisch - www.johnschulisch.com
Johan Elmehag - www.johanelmehag.com
Viktor Ekblom - www.viktorekblom.com
Fredrik Wiedel - www.frederikwiedel.com
Siri Ahlström - www.siriahlstrom.com
Marcus Gestré

RISOKOMPIS är ett kreativt samarbetsprojekt där två okända deltagare paras samman för att designa en affisch ihop. Affischerna skapas individuellt på ett gemensamt ämne där deltagarna inte får se vad den andra skapat förrän de två alstren är tryckta ovanpå varandra. Affischerna trycks med hjälp av en Risograf där varje deltagares alster utgör ett lager och en färg på affischen. Arbetssättet öppnar upp för en korsning av estetiska uttryck och spännande missöden och leder verkligen till ett 1+1=3 resultat där det skeva och udda uppskattas. Deltagarna får en naturlig ingång till att lära känna varandra och uppmuntras genom projektet till fortsatta samarbeten.

The rhythm is not OK

The rhythm is not OK
Mode + Dans = The rhythm is not OK
OKULT / Lisa Lou Berggren - www.okult.se
Naemi Gustavsson – www.naemigustavsson.cargo.site
AdeY – www.adey.co

The rhythm is not OK är ett möte mellan dans-performance och mode som undersöker hur materialet och formen är i rörelse samt hur vår verklighet är i rörelse. Det grundar sig i vår vardag, utifrån en person som bejakar vår högteknologiska tid och en som lever utanför teknologin. Vad har dessa kroppar för rörelser och vad händer i deras relation till varandra? Tid är väsentlig, det sker en pendling mellan snabbt och långsamt som också relateras till hållbarhetskrav inom textil- och modeindustrin. Vilken tid ger vi till en produkt och hur värdesätter vi tid?

What Matter_s 2.0

Waste + Design = What Matter_s 2.0
Carl-Ludvig Svensson + Vida
Henriksson & Lindgren + Kiviks MusteriKajsa Willner + Stora Enso
LAB LA BLA & Natural Material Studio + Ballingslöv
Louise Hederström + Finja Prefab
M&E + Movomech

Genom projektet What Matter_s 2.0 paras sex designers och sex tillverkare ihop för att att utifrån tillverkarnas spill/restmaterial som resurs utveckla nya hållbara material. Syftet med denna satsning är att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete. Med What Matter_s 2.0 tar vi ett steg närmare implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering. Formgivare ges möjlighet till kontakt och samarbete med större företag i regionen, och företagen ges möjligheten att se vinningen med att implementera ”design thinking” som metod för utveckling.

Assemblage

Metall + Performance = Assemblage
Jenny Nordberg – www.jennynordberg.se
Olsson & Gerthel – www.olssongerthel.se

Jenny Nordberg har under lång tid experimenterat med olika typer av metallbearbetning. Dessa utforskningar har nu utvecklats till en assemblage-liknande metod där olika typer av metaller fogas samman samt helt eller delvis ytbehandlas. All metall som används är överblivet material från olika underleverantörer till Olsson & Gerthel. Olika objekt växer fram när Jenny Nordberg jobbar i den temporära verkstaden som byggs upp hos Olsson & Gerthel.

Exempel på fler deltagare i Southern Sweden Design Days är Above, Blå Station, Förstberg Ling & Ali Atie, Glen Baghurst, IDAS (International Designers and Architects in Sweden), Lisa Hilland, Lunds universitet, Malmö universitet, Massive Entertainment, Sony, Swedese, Swedish Ninja och Wang & Söderström.