2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Slyslöjd

Slyslöjd process

En utställning om oönskat önskvärt glas

I det här projektet undersöks potentialen i ett åsidosatt material från naturen. Ett material som ofta nämns i ett negativt sammanhang och som kan skapa en frustration inom skogsnäringen. Skog, både på landsbygd och i tätortsnära områden, är viktigt för såväl människor som djur och de flesta har positiva associationer till den. Materialkategorin som finns i skog och kallas för sly värderas dock inte särskilt högt av kommun, skogs- och markägare. 

Slyslöjd är ett experimentellt projekt där färskt sly används för att skapa och forma föremål i glas. Slyet är gallrat från platser där det skulle kasseras och ansågs vara oönskat och fult. Blåsformen är skapad för att koppla tillbaka till den täta och vertikala växtligheten i slyet, och även en blinkning till den historiska användningen av blåsformar i trä. Formarna och glasförmålen är handgjorda och munblåsta där ingen är den andra lik, tillverkad i Malmö och Småland. Från ett oönskat material har ett nytt önskat material kunnat skapas.

Deltagare