2326 May 2024
My program
2326 May 2024
My program

Seminar

Sydljus seminar: Design process, light & lighting

Sydljus

Design process, light & lighting

IN SWEDISH

Den ideella intresseföreningen för belysning, Sydljus bjuder in till en föreläsningskväll under årets upplaga av Southern Sweden Design Days. 

temat Designprocess belyser vi hur olika arbetsmetoder och sätt att hantera ljus påverkar rummets gestaltning.

Agenda

17:00 

Sydljus ordförande Mia Lif hälsar välkomna

17:10 

Jim Collin, partner på Annell Ljus och Form

  • Sluta belysa fastigheten och låt ljuset leda vägen till en hållbar verksamhet

Det råder knappast någon brist på marknadsföringsmaterial som framhåller det hållbara nya ljuset från LED. Men är LED och elektroniken som följer med det verkligen hållbart? Är det hållbart att bygga om en gammal belysningsarmatur för ny teknik eller är det mer hållbart att faktiskt köpa nytt? Kan belysning någonsin vara hållbar? Lyssna till en föreläsning som - utöver inspiration kring ljusets makt - bjuder på handfasta tips för hur ni skapar mer hållbara fastigheter genom att sluta belysa fastigheten och istället ge ljus åt verksamheten. 

17:30 

Annika Gannby, Barnkulturdesigner Unik Fabrik

  • Hur kan vi lära oss och hur involverar vi barn och unga i designprocessen?

Barnkulturdesigner Annika Gannby driver designstudion Unik Fabrik och ger en inblick i sitt arbete med en inkluderande designprocess där användaren, i detta fallet, barnen står i fokus. Hur kan barnen hjälpa oss vuxna med att förstå deras behov så att vi kan utveckla produkter och miljöer som är anpassade för dem? Hur tar vi del av barnens idéer? Annika berättar här om hur medskapandeprocessen med barn och unga vävs in i designprocessen för att skapa barnvänliga resultat. Här är processen lika viktig som resultatet.

18:00 

Sofia Ivarsson, N O G A  P R O J E C T S

  • Ljuskonst som bidrar till att skapa offentliga miljöer som människor bryr sig om 

Sofia Ivarsson utvecklar dynamiska ljusinstallationer som oftast inte innehåller konventionell belysning eller ström. Istället interagerar de med det ljus som redan finns på platsen, både det naturliga och det artificiella. Målet är att skapa verk som är föränderliga och kan upplevas om och om igen.

Sofia jobbar med användarcentrerade metoder och undersökningar av den fysiska platsen, människorna som använder den samt identifierar utmaningar som projektet ska lösa. Fysiska modeller och prototyper är ett viktigt redskap i dialogen med alla projektparter, eftersom ljusets natur lätt kan bli ogripbar.

Anmälan

Ett begränsat antal biljetter är öppna för allmänheten. Anmälan sker via Sydljus hemsida:

Föreläsningskväll på Southern Sweden Design Days – Malmö TEMA Designprocess – Sydljus

Plats

Lokalen ligger i anslutning till Main Location hos in-discourse (Södra Bulltoftavägen 51G, Malmö).

 

Participants