2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Säsongsanpassade kläder för ett litet hus på hjul – generalrepetition i klimatförändringar

Holding Surplus House

Klä ett litet hus på hjul för olika årstider och boenden

Tänk om hus skulle byta kläder på vintern för att hålla värmen, bära en jacka där insekter kan övervintra eller om husets isolering också var kläder som passar för hushållarnas garderober. Tänk om vi skulle odla våra gardiner på badrumsgolvet och lämna fönstret öppet för pollinatörer som hittar föda inomhus.

Vi tar med vårt lilla hus på hjul till Southern Sweden Design Days och öpnar det för dig att delta i olika interventioner och samskapande med odlade material för att på så sätt närma oss “Säsongsanpassade kläder”. 

Vi bjuder in dig att delta i kreativa och reflekterande sessioner för att spekulera om hushållning, delning av resurser och livsmiljöer med mänskliga och mer-än-mänskliga grannar.

Fredagen 24e maj besöks det lilla huset på hjul av studenter från Design + Change Master-programmet, LNU. De bjuder in till normkreativa förslag.

Deltagare