2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program
2024 års grafiska uttryck

Grafisk design: Madelene Wikskär

Tema 2024: CARE

Varje år presenteras ett nytt tema med syfte att inspirera, främja kreativitet och nya idéer för ett spännande program. Temat för Southern Sweden Design Days 2024 är CARE.

To CARE – att ta hand om och tillgodose andras behov. Årets tema sträcker sig över ett brett spektrum från det intima och personliga till storskaliga, globala sammanhang.

För en del kan CARE föra tankarna till omsorg om detaljer, utformning av en miljö eller valet av ett specifikt material. Att transformera i stället för att nyproducera. Andra kan associera det med människors fysiska och mentala hälsa. 

Lyhördhet för användaren gör det möjligt för designers att få en djup förståelse för dess behov och önskemål. Genom att sätta sig i användarnas skor kan designers utveckla en helhetsförståelse för de problem de strävar efter att lösa.

Temat är också en uppmaning to CARE! – att bry sig, att höja rösten, att agera. För att ta itu med klimatförändringarna måste vi höja våra ambitioner avsevärt på alla nivåer. Empati och förståelse för både mänskligt och icke-mänskligt liv på vår planet är avgörande.