2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Fröbibliotek för att främja framtiden

Fröbibliotek för framtiden

Främjandesystem för barn och ungas välbefinnande – ett framtidsscenario där kraften i det lokala tas tillvara

Hur kan barn och unga stärkas i att må bra? Kan främjande samhällssystem växa bortom dagens strukturer? Här skapar vi tillsammans en positiv rörelse för omställning.

Fröbiblioteket är både en slags framtidsvision och ett angreppsätt för att ta sig an att arbeta för välbefinnande idag. Med medskapande spekulativ design har vi samlat initiativ och handlingar i form av frön som kan växa till tillfälliga sommarblommor, återkommande grödor eller stabila träd med främjande egenskaper.

I sex kommuner har den Nationella Samordnaren för Agenda 2030 tillsammans med Samhällsnytta undersökt förutsättningar för barn och ungas delaktighet. I piloten Nu börjar vi med barnen! har kommunala beslutsprocesser och planeringshorisonter utmanats, med stöd av modiga ledare och möjliggörande lokala politiker. 

Ett lokalt främjandesystem kräver förmågor som lyssnande, mod och möjlighet att agera samt kapacitet att planera långsiktigt. Genom att skapa förutsättningar för såväl vuxna som barn och unga att aktivt bidra och ta ansvar för att skapa förändring, kan hela samhällets resurser, kunskap, och erfarenheter användas. Här finns frön till nattfotboll, ett samhälle som samarbetar över generationsgränser och ett stärkt civilkurage. Här finns glimtar av framtida främjandesystem och förslag på hur vi skapar dem tillsammans. Kom och hjälp oss att plantera! 

Deltagare