2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Design för Cirkularitet

design for circularity

Från resursslöseri till cirkulär framtid

Vi överskrider planetens gränser. Varje år markerar Footprint Network "Overshoot day", då vi förbrukar mer naturresurser än jorden kan återbilda. År 2023 inträffade detta den 2:a augusti.

Återanvändning är ett steg mot en lösning, men inte tillräckligt för att vända trenden. Varje ny produkt måste vara en del av lösningen från början, designad för cirkularitet.

Forskning visar att upp till 80 % av en produkts miljöpåverkan bestäms vid designstadiet. Därför behöver vi produkter där cirkulära flöden integreras från start, som möbler av hållbara material som enkelt kan återanvändas.

Men för verklig förändring behöver vi användarvänliga system för att guida oss mot hållbara val när produkter når slutet av sin livscykel. Vi behöver tydligt definierade återvinnings- och återanvändningsmöjligheter för att förstå produkters totala livscykel.

Utforska vår innovativa designmetod och se hur vi använder restmaterial och återvunna resurser för att skapa produkter som integreras i ett hållbart kretslopp. Låt dig inspireras av hur designprocessen förvandlar utmaningar till möjligheter för en mer hållbar framtid.

 

Deltagare