1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Information om deltagande

Mellan den 1 november – 15 januari är det möjligt att anmäla sig för att delta i Southern Sweden Design Days 2022! 

Vid vår kickoff på Form/Design Center den 28 oktober gick vi igenom hur anmälan går till samt riktlinjer och villkor för medverkan. För er som inte hade möjlighet att närvara kan ni se kick-offen i efterhand här.

Viktiga datum

28 okt: Kick-off på Form/Design Center
1 nov–15 jan: Anmälan SSDD 2022
9 dec–31 jan: Anmälan för medverkan på Main Location
26 jan: Infomöte om locations
15 mars: Deadline – färdigställa programpunkt på hemsidan
19–22 maj: Southern Sweden Design Days 2022

Vem kan delta?

SSDD 2022 är öppet för deltagare inom design, arkitektur och konsthantverk:  

 • Enskilda utövare, kontor, studios och kollektiv 
 • Producenter och företag aktiva inom designområdet 
 • Högskolor/universitet, kulturinstitutioner, branschorganisationer och föreningar.

Ansökan är öppen även för aktörer som inte är baserade i södra Sverige.  

Riktlinjer för deltagande

För att möta Southern Sweden Design Days övergripande inriktning har vi tagit fram följande grundläggande kriterier för deltagande:

 • Projektet är designrelaterat. 
 • Projektet relaterar till hållbarhet, utveckling och/eller innovation.  
 • Projektet är väl övervägt, genomtänkt och redo för presentation. 
 • Projektet ligger i linje med temat för Southern Sweden Design Days 2022.

Programformat

Deltagare kan medverka i Southern Sweden Design Days 2022 genom fysiska såväl som digitala programpunkter i följande kategorier:

Fysiska event

 • Utställning
 • Workshop
 • Designskyltning
 • Utomhusinstallation
 • Performance
 • Modevisning
 • Guidad visning
 • Öppet hus

Digitala event

 • Seminarium
 • Workshop
 • Projektfilm
 • Utställning
 • Nätverksevent
 • Performance
 • Modevisning

Varje event kommer att visas som en individuell programpunkt i SSDD:s övergripande program på southernswedendesigndays.com.

Kostnad för deltagande

För medverkan i Southern Sweden Design Days 2022 utgår en anmälningsavgift om 300 kr exkl. moms (dvs 25% moms tillkommer) per fysisk programpunkt.

Digitala programpunkter anmäls kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan för att delta i Southern Sweden Design Days sker via ett webbformulär, klicka på knappen nedan. OBS! Ansökningar som skickas in via e-post kommer inte att behandlas.

Deltagare kan anmäla valfritt antal programpunkter. Obs! Varje programpunkt måste anmälas var för sig.

Exempel: Du vill delta med en fysisk utställning, ett fysiskt seminarium och en digital projektfilm. Du behöver då anmäla dessa genom att skicka in tre individuella formulär. Anmälningskostnaden för samtliga programpunkter blir i det här fallet totalt (300+300+0=) 600 kr exkl. moms.

Anmälningsprocess

Southern Sweden Design Days är ett inkluderande evenemang och det sker ingen urvalsprocess. Form/Design Center går igenom alla programpunkter som skickas in och återkoppling sker senast 4 veckor efter anmälan. Efter att ha mottagit formell bekräftelse erhåller deltagare inloggningsuppgifter och vidare instruktioner om hur man färdigställer sin programpunkt på hemsidan. Vi skickar även en faktura för anmälningsavgiften. Anmälan är slutgiltig först när anmälningsavgiften är betald.

Ansök här!

Tema 2022: ”Proximity”

– Närhet i tid, rum eller relation

Proximity är upplevelsen av att vara nära – samhörigheten mellan människor, städer, länder, arter, yrken etc.

Proximity kan handla om geografiska avstånd eller funktionella förutsättningar som påverkar hur ofta vi korsar vägar med andra. Närhet som ger oss möjlighet att lära känna varandra, upptäcka likheter över gränser och skapa relationer.

Proximity kan vara ett uttryck för gemenskap och tillhörighet. Att vara en del i ett community eller sammanhang. Betydelsen av social närhet i en tid av fysisk distans. Generositet, öppenhet eller närhet till skratt.

Proximity kan innefatta flera dimensioner. Att producera och konsumera lokalt – att utnyttja de tillgångar och resurser som finns nära för att bygga en hållbar framtid. Att samtidigt vara globalt sammankopplade mellan kontinenter, länder och städer. Att känna släktskap med människor över hela världen och beakta hur nära kopplade vi alla är till varandra.

Vi välkomnar dina olika tolkningar av temat!

Ekvation

Deltagare ombeds att skapa en ekvation för varje programpunkt enligt formatet:

 X + Y = Z (där Z = Titel på programpunkt)

Ekvationen ger dig möjlighet att beskriva din programpunkt för besökare på ett kortfattat och överskådligt sätt, samtidigt som det skapar en röd tråd i programmet. Ekvationerna föddes genom 2021 års tema (”1 + 1 = 3”) och var ett uppskattat inslag.

Plats/lokal

Deltagare ansvarar själva för att hitta en plats för fysiska event.

Form/Design Center hjälper dock gärna till – i den mån det är möjligt – med råd och att hitta en plats för event. Uppge i anmälan om du önskar få hjälp. Exempel på platser: egen studio alt. kontorslokal, tomma fastigheter eller industrilokaler, pop-up i butikslokal, utomhusplatser.  
 
Infomöte om  locations kommer att hållas 26 januari 2022, då olika förslag på tillgängliga platser/lokaler presenteras. 

Läs mer

Main location

Lokstallarna i Kirseberg kommer att utgöra en samlingsplats för eventet och husera utvalda större utställningar som knyter an till årets tema "Proximity" och SSDD:s övergripande fokusområden: Hållbarhet, Samverkan, Utveckling och Innovation. Utställningarna väljs ut av en panel. Minsta utställningsyta är 50 m² inomhus och 25 m² utomhus. Praktisk info kring medverkan på Main location finns här.

På plats i Lokstallarna kommer besökare även kunna ta del av panelsamtal, seminarier och workshops i SSDD Studio som i år kommer ligga vägg i vägg med utställningshallen (i samarbete med in-discourse).

Läs mer

SSDD Studio

I SSDD Studio på Lokstallarna kommer panelsamtal, seminarier, intervjuer, workshops etc. hållas inför publik. Programmet kommer även livesändas under eventdagarna via southernswedendesigndays.com.

Som deltagare kan du ansöka om att delta i studion – antingen live inför publik under eventdagarna, eller genom egenproducerat digitalt innehåll som en del av SSDD Studios programtablå på southernswedendesigndays.com. Medverkan i SSDD Studio innebär ingen tilläggskostnad.

Läs mer

Instagram Live

Deltagare har möjlighet att sända live via Southern Sweden Design Days Instagram Live-kanal under eventdagarna. Visa din studio, håll en kort workshop, visa steg i din design- eller produktionsprocess – endast fantasin sätter gränser. Anmäl ditt intresse för att medverka i Instagram Live när du anmäler dig till SSDD 2022. 

Läs mer

Allmänna villkor för deltagande

Ladda ner våra “Allmänna villkor för deltagande” (på engelska).

Terms and conditions SSDD2022