2730 maj 2021
Mina favoriter
2730 maj 2021
Mina favoriter

Deltagande

Vem kan delta?

SSDD 2021 är öppet för deltagare inom design, arkitektur och konsthantverk:  

 • Enskilda utövare, kontor, studios och kollektiv 
 • Producenter och företag aktiva inom designområdet 
 • Högskolor/universitet, kulturinstitutioner, branschorganisationer och föreningar.

Ansökan är öppen även för aktörer som inte är baserade i södra Sverige.  

Click here to register!

Riktlinjer för deltagande

För att möta Southern Sweden Design Days övergripande inriktning och för att säkerställa en viss kvalitetsnivå som besökare kan förvänta sig, ber vi dig att beakta följande grundläggande kriterier när du skickar in projekt:

 • Projektet är designrelaterat. 
 • Projektet relaterar till hållbarhet, utveckling och/eller innovation.  
 • Projektet är väl övervägt, genomtänkt och redo för presentation. 
 • Projektet ligger i linje med det övergripande temat för Southern Sweden Design Days 2021.

Southern Sweden Design Days uppmuntrar projekt som utgör samarbeten mellan designers, handel, experter, industri och/eller akademi. 

Kostnad för deltagande

Att delta i Southern Sweden Design Days 2021 är kostnadsfritt. 

Plats/lokal

Deltagare ansvarar själva för att hitta en plats för event.

Form/Design Center hjälper dock gärna till – i den mån det är möjligt – med råd och att hitta en plats för event. Uppge i anmälan om du önskar få hjälp. 

Exempel på platser: 

 • Egen studio alt. kontorslokal 
 • Tomma fastigheter eller industrilokaler 
 • Pop–up i butikslokal 
 • Utomhusplatser 

Vi har även samlat ett antal lokaler som är möjliga att upplåta för deltagare här.

Southern Sweden Design Days uppmuntrar deltagare att nyttja oväntade platser, som bidrar till att lyfta innehållet.

Deltagandeprocess

Steg 1: Anmälan

Anmälan för att delta sker via Southern Sweden Design Days webbformulär.

Ansökningsformuläret innehåller:

SÖKANDE
Kontaktperson*
Företag/organisation/institution*
Tel*
Mail*
Hemsida
Instagram

PROJEKT / PROGRAMPUNKT
Titel på projekt/programpunkt*
Koppling till temat för SSDD 2021*
Beskrivning av projekt/programpunkt*
Deltagare (namn + ev. hemsida)*
Plats/lokal
Ämnesområde*
Bilder och filer

*Obligatoriska uppgifter

Uppge i ansökan om du önskar få hjälp med lokal/plats. 

OBS: Ansökningar som skickas in via e-post kommer inte att behandlas.

Steg 2: Genomlysning

Form/Design Center går igenom alla projekt som skickas in. 

Southern Sweden Design Days är ett inkluderande evenemang och det sker ingen urvalsprocess. Vi förbehåller oss dock rätten att neka deltagande för inlämnade projekt, till exempel om innehållet strider mot våra etiska eller moraliska principer. 

Återkoppling till deltagare sker senast 4 veckor efter anmälan.  

Steg 3: Webbprofil

Efter att ha mottagit formell bekräftelse på sin anmälan, erhåller deltagare vidare instruktioner om hur man skapar en webbprofil och laddar upp slutlig information och innehåll för medverkan.

Steg 4: Marknadsföring 

Deltagare har rätt att använda Southern Sweden Design Days deltagarlogotyp i trycksaker och online.

Deltagare har möjlighet att länka sin egen hemsida till Southern Sweden Design Days hemsida genom att använda Southern Sweden Design Days deltagarlogotyp med hyperlänken southernswedendesigndays.com. 

Några veckor innan evenemanget kommer deltagarna att få en inbjudan att komma till Form/Design Center för upphämtning av marknadsföringsmaterial, för spridning före och under Southern Sweden Design Days. 

Allmänna villkor för deltagande

Ladda ner våra “Allmänna villkor för deltagande” (på engelska).

Terms & conditions