2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program
SSDD 2023

Delta i Southern Sweden Design Days 2024!

För fjärde året i rad bjuder Southern Sweden Design Days in besökare från hela världen till Malmö för att utforska den kreativa och dynamiska designscenen. 23–26 maj fylls Malmö med en mängd utställningar, seminarier och workshops på flera platser i staden.

Deadline har passerat för anmälan till Southern Sweden Design Days 2024.

Ansök här!

Om festivalen

INFORMATION OM DELTAGANDE

Vid vår kick-off på Form/Design Center den 26 oktober gick vi igenom hur anmälan går till samt riktlinjer och villkor för medverkan. Denna info och mycket mer är samlad på denna sida, det går även att se kick-offen i efterhand här

Viktiga datum

26 okt: Kick-off på Form/Design Center
1 nov–15 jan: Anmälan SSDD 2024
25 jan: Infomöte om locations
8 mars: Deadline – färdigställa programpunkt på hemsidan
23–26 maj: Southern Sweden Design Days 2024

Vem kan delta?

SSDD är öppet för deltagare inom design, arkitektur och konsthantverk – vi välkomnar en bredd av aktörer inom olika designområden att delta:  

 • Enskilda utövare, kontor, studios och kollektiv 
 • Producenter och företag aktiva inom designområdet 
 • Högskolor/universitet, kulturinstitutioner, branschorganisationer och föreningar.

Ansökan är öppen även för aktörer som inte är baserade i södra Sverige.  

Riktlinjer för deltagande

För att möta Southern Sweden Design Days övergripande inriktning har vi tagit fram följande grundläggande kriterier för deltagande:

 • Projektet är designrelaterat. 
 • Projektet relaterar till hållbarhet, utveckling och/eller innovation.  
 • Projektet är väl övervägt, genomtänkt och redo för presentation. 
 • Projektet ligger i linje med temat för Southern Sweden Design Days 2024, ”CARE”.

Programformat

Deltagare kan medverka i Southern Sweden Design Days genom programpunkter i följande kategorier:

 • Utställning
 • Seminarium
 • Workshop
 • Skyltfönster
 • Utomhusinstallation
 • Performance
 • Modevisning
 • Guidad visning
 • Öppet hus
 • Nätverksevent
 • Aktivitet för barn

Varje event kommer att visas som en individuell programpunkt i SSDD:s övergripande program på southernswedendesigndays.com och i en fysisk karta.

Kostnad för deltagande

För att medverka i Southern Sweden Design Days 2024 utgår en anmälningsavgift per programpunkt. Avgiften beror på vilken kategori deltagaren tillhör.

 • Small: 300 kr exkl. moms
  Enskild utövare/Studio/Designkollektiv/Företag (1–3 anställda)
 • Large: 600 kr exkl. moms
  Företag/Organisation (4+ anställda)
 • Akademi och kulturorganisationer: 600 kr exkl. moms

*Moms på 25% tillkommer.

Anmälan

Anmälan för att delta i Southern Sweden Design Days sker via ett webbformulär, klicka på knappen nedan. OBS! Ansökningar som skickas in via e-post kommer inte att behandlas.

Deltagare kan anmäla valfritt antal programpunkter. OBS! Varje programpunkt måste anmälas var för sig.

Exempel: Du tillhör kategorin ’Small’ och vill delta med en utställning, ett seminarium och en workshop. Du behöver då anmäla dessa genom att skicka in tre individuella formulär. Anmälningskostnaden för samtliga programpunkter blir i det här fallet totalt (300+300+300=) 900 kr exkl. moms.

Anmälningsprocess

Southern Sweden Design Days är ett inkluderande evenemang och det sker ingen urvalsprocess. Form/Design Center går igenom alla programpunkter som skickas in och återkoppling sker senast 4 veckor efter anmälan. Efter att ha mottagit formell bekräftelse erhåller deltagare inloggningsuppgifter och vidare instruktioner om hur man färdigställer sin programpunkt på hemsidan. Vi skickar även en faktura för anmälningsavgiften. Anmälan är slutgiltig först när anmälningsavgiften är betald.

Ansök här!

Tema 2024: ”CARE”

Varje år presenteras ett nytt tema med syfte att inspirera, främja kreativitet och nya idéer för ett spännande program. Tema för Southern Sweden Design Days 2024 är CARE. 

To CARE innebär att ta hand om och tillgodose andras behov. Årets tema sträcker sig över ett brett spektrum – från det intima och personliga till storskaliga, globala sammanhang.

För en del kan CARE föra tankarna till omsorg om detaljer, omsorgsfull utformning av en miljö eller valet av ett specifikt material. Andra kan associera det med människors fysiska och mentala hälsa. Eller drivkraften i att värna om kommande generationer. Lyhördhet för användaren gör det möjligt för designers att få en djup förståelse för dess behov och önskemål. Genom att sätta sig i användarnas skor kan designers utveckla en helhetsförståelse för de problem de strävar efter att lösa.

Temat är också en uppmaning to CARE! – att bry sig, att höja rösten, att agera. Att våga stå upp för andra och känna släktskap med människor över hela världen. För att ta itu med klimatförändringarna måste vi höja våra ambitioner avsevärt på alla nivåer. Empati och förståelse för både mänskligt och icke-mänskligt liv på vår planet är avgörande.

Vi välkomnar dina olika tolkningar av temat!

Aktiviteter runt om i Malmö

Under SSDD fylls staden med aktiviteter och deltagare kan medverka från valfri plats i Malmö. Deltagare ansvarar själva för att hitta en plats för sin programpunkt.

Form/Design Center hjälper dock gärna till – i den mån det är möjligt – med råd och tips på lokaler. Uppge i anmälan om du önskar få hjälp. Exempel på platser: egen studio alt. kontorslokal, tomma fastigheter eller industrilokaler, pop-up i butikslokal, utomhusplatser.

Infomöte om locations kommer att hållas 25 januari 2024, då olika förslag på tillgängliga platser/lokaler presenteras.

Läs mer

Main location

Lokstallarna i Kirseberg kommer att utgöra en samlingsplats för eventet och husera utvalda större utställningar som knyter an till årets tema "CARE" och SSDD:s övergripande fokusområden: Hållbarhet, Samverkan, Utveckling och Innovation. Utställningarna väljs ut av en panel. Minsta utställningsyta är 50 m² inomhus och 25 m² utomhus. 

På plats i Lokstallarna kommer besökare även kunna ta del av panelsamtal, seminarier, workshops och filmvisningar i SSDD Studio samt aktiviteter för barn och unga i SSDD Junior.

Läs mer

SSDD Studio

I SSDD Studio på Lokstallarna kommer panelsamtal, seminarier, intervjuer, workshops, filmvisningar etc. hållas inför publik.

Som deltagare kan du ansöka om att delta i studion.

Läs mer

SSDD Junior

SSDD Junior är Southern Sweden Design Days koncept riktad mot barn och unga, med syfte att väcka intresset för design och stimulera kreativt skapande.

Som deltagare kan du ansöka om att arrangera en aktivitet för barn antingen i vår workshopyta på Main location eller på valfri plats i Malmö.

Läs mer

Allmänna villkor för deltagande

Ladda ner våra ”Allmänna villkor för deltagande” (på engelska).

SSDD 2024_Terms and Conditions.pdf