2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program
SSDD22 City dressing – 12 - Photo Daniel Engvall.jpg

Southern Sweden Design Days 2022

19–22 maj 2022 hölls andra upplagan av Southern Sweden Design Days – en ny internationell designfestival i Malmö som synliggör och bygger kunskap kring design, med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar skapades en plattform för alla tänkbara discipliner inom design och staden fylldes av utställningar, seminarier, workshops, nätverksevent och festligheter på en mängd olika platser.

Tema 2022

Fokus på möten och samspel speglas i temat för Southern Sweden Design Days 2022 ’PROXIMITY’ – närhet i tid, rum eller relation. Temat bjuder in till tolkningar kring upplevelsen av att vara nära – samhörigheten mellan människor, städer, länder, arter, yrken etc. Proximity kan innefatta flera dimensioner. Att producera och konsumera lokalt – att utnyttja de tillgångar och resurser som finns nära för att bygga en hållbar framtid. Att samtidigt vara globalt sammankopplade mellan kontinenter, länder och städer. Att känna släktskap med människor över hela världen och beakta hur nära kopplade vi alla är till varandra.

Programmet 2022

På över 60 olika platser i staden kunde besökare ta del av spännande, kostnadsfria aktiviteter såsom utställningar, skyltfönster, utomhusinstallationer, workshops, visningar och öppet hus. Programmet utgjordes av ca 160 programpunkter varav 79% var fysiska aktiviteter i staden och 21% digitala på hemsidan. SSDD Studios tablå fylldes med 27 programpunkter som innehöll både livesända seminarier och egenproducerat digitalt innehåll. Festivalen engagerade hela 390 innehållsskapande aktörer som innefattar såväl enskilda individer som studios, kollektiv och organisationer. Totalt hade festivalen ca 21 250 besök.

Visste du att du fortfarande kan uppleva SSDD 2022? De fantastiska programpunkter som medverkande under designfestivalen finns fortfarande tillgängligt att utforska!

Besök SSDD 2022