2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Praktisk info kring deltagande

Ansvar och försäkring

 • Varje deltagare i SSDD är sin egen arrangör och ansvarig för säkerheten vid sitt evenemang.
 • Utställning/evenemang ska uppfylla lagstadgade säkerhetskrav. SSDD (FDC) tar inget ansvar för detta.
 • SSDD ansvarar inte för förlust, stöld eller skada på personer eller föremål som tillhör deltagare och/eller deras samarbetspartners.
 • Deltagare förväntas göra sin egen riskbedömning avseende sin medverkan och teckna lämplig försäkring.
 • Deltagare behöver ta reda på om särskilda tillstånd krävs för deras utställning/evenemang på den plats som de har valt.

Tillstånd och säkerhet

 • Deltagare måste försäkra sig om tillstånd krävs för deras utställning/event på den plats som de valt.

 • När du hyr/lånar/använder en plats för ett evenemang är arrangören av evenemanget (SSDD-deltagaren) ansvarig för säkerheten av evenemanget och för efterlevnad av villkor angivna av hyresvärden (öppettider, bullerstörningar, besvär, nödutgångar).

 • Observera att använda en plats som ”samlingslokal” (offentligt samlingsutrymme, 150+ personer) kommer att ställa högre krav på säkerhetskrav.

Egna/hyrda/lånade platser​

Hyresvärden ansvarar för att fastigheten uppfyller lagstadgade säkerhetskrav, inkl. brandskydd, nödutgångar etc.

SSDD-deltagaren (= arrangören av evenemanget) är ansvarig för säkerheten av evenemanget och ansvarig för att efterleva villkor angivna av hyresvärden, inkl. till exempel att hålla nödutgångar fria, synliga och alltid öppna.​

Det finns ett delat ansvar mellan hyresvärden och arrangören av evenemanget.

Main location

Denna plats omfattas av SSDD:s övergripande tillstånd (dvs deltagare behöver inte själva söka tillstånd för att arrangera utställning). Deltagarna ansvarar för att följa de villkor som anges av SSDD (avseende officiella öppettider, ljudnivåer eller andra former av störningar, hålla nödutgångar fria etc).

Arrangera evenemang på offentlig plats

Offentlig plats = stadens gator, torg, parker och andra utomhusområden.​

Steg 1. Hitta en plats

När du har hittat en plats där du kan organisera ditt evenemang kan du ta reda på vem som äger marken.

 • Privatägd mark
  Om du vill arrangera ett evenemang på privatägd mark är det viktigt att få tillstånd från hyresvärden att arrangera ett evenemang innan du ansöker om tillstånd från polisen eller andra myndigheter.

 • Mark ägd av Malmö Stad
  För evenemang på mark ägd av Malmö stad betalar du en "markupplåtelseavgift" (hyra) till Fastighets- och Gatukontoret.

Markupplåtelseavgift​

För populära ställen som Ribersberg, Slottsparken, Stortorget etc. (anges på www.malmo.se)  – markupplåtelseavgifter beror på innehåll och användningsområde:

Leasing fees

Steg 2. Ansök om polistillstånd

Polisen tar ut en avgift (870 kr) för att behandla din ansökan, och först när ansökningsavgiften betalas startar behandlingen av ditt ärende.

​Ansök så tidigt du kan och se till att inkludera korrekt information i din ansökan. Ca. handläggningstid: 4 veckor

Länk till tillståndsansökan:​
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok

Steg 3. Ansök om övriga tillstånd

Beroende på innehållet i ditt evenemang kan ytterligare tillstånd, anmälningar eller ansökningar krävas.​ T.ex. Sälja mat, servera alkohol.

​Tänk på att du som arrangör också är ansvarig för att se till att ljudmiljön och ljudnivåerna inte riskerar att skada besökarnas hörsel.​

Länkar

Kontaktuppgifter

 • Tillstånd, Polisen Tillståndsenheten  010 – 561 72 26, (Mon – Fri 09:30 - 11:30) tillstand.skane@polisen.se
 • Säkerhet och brandfarliga varor, Räddningstjänsten Syd   046 - 540 46 99, tillsyndirekt@rsyd.se
 • Vatten & Avfall, VA Syd, 040 - 635 00 00, kund@vasyd.se
 • Ljud & Miljö, Miljöförvaltningen, 040 - 34 35 15, miljo@malmo.se
 • Mat, Miljöförvaltningen, 040 - 34 20 42, miljo@malmo.se
 • Byggnadstillstånd, Stadsbyggnadskontoret, 040 - 34 22 73, sbk.kunddisk@malmo.se
 • Serveringstillstånd för alkohol, Tillståndsenheten, 040 - 34 55 50, tillstandsenheten@malmo.se
 • Fastighets– och gatukontoret, 020 - 34 45 00, kundservice.fgk@malmo.se
 • Information om offentliga platser i Malmö: Kontakta Malmö stads företagslots om du är osäker på vem som äger marken samt för frågor om lämplighet och eventuell avgift för platsen. Telefon: 040-34 10 00, vardagar klockan 08.00-17.00. E-post: foretagslots@malmo.se