2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Artist talk med Jennifer Idrizi

Jennifer Idrizi image

Thoughtful Intentions

Jag är intresserad av perfektion och de olika sätt vi uppfattar och identifierar oss med. Mitt arbete börjar ofta med en uppsättning instruktioner som leder till subtila variationer enligt min tolkning under tillverkningsprocessen. Perfektion är aldrig det slutliga resultatet, utan är en integrerad del av min kreativa process.

Jag arbetar ofta med små serier eller utgåvor, eftersom det ger mig utrymme att skapa en berättelse utifrån mina instruktioner. Att röra sig fritt inom en gräns, koppla av och låta saker hända. Inom detta utrymme utforskar jag det oväntade genom ofullkomligheter gjorda av min hand, som framkallar uttryck av känslor. Upprepningen håller mitt sinne klart, snacket bleknar och jag kan fokusera på uppgiften. Det repetitiva inslaget kommer naturligtvis från detta sätt att arbeta, ifrågasätter identiteten för vad det är jag utforskar och de ofta oändliga möjligheterna och beslutsfattandet om när jag ska sluta.

Att ta hand om mig är en del av min kreativa process. Jag uppmärksammar på allvar vad jag gör för att undvika misstag, men samtidigt ger jag utrymme för ofullkomligheter. Genom att använda porslin som medium bygger jag på en lång historia som går tillbaka till de kinesiska dynastierna där materialet först upptäcktes. Det är ett så naturligt uttrycksfullt material, till vilket jag kan lägga till en fysisk närvaro genom min narrativa process, skapa en serie objekt som visuellt berättar en historia.

Deltagare