2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program
Foto på Lokstallarna

Vad blir temat för SSDD 2023?

Ta chansen att påverka nästa års event!

I en samskapande anda bjuder vi in deltagare att komma med förslag på ett tema för nästa års event – Southern Sweden Design Days 2023.

Temat ska vara inspirerande, utmanande och väcka kreativitet och nya idéer för spännande innehåll. Det bör harmonisera med SSDD:s övergripande fokus på hållbarhet, samarbete, utveckling och innovation. Temat bör också tilltala många olika typer av deltagare – enskilda utövare, kontor, studios och kollektiv, producenter och företag som är verksamma inom design, samt utbildnings- och kulturinstitutioner och branschorganisationer och föreningar. Temat bör vara öppet för tolkning och fungera som inspiration snarare än att vara begränsande. Vi välkomnar teman som reflekterar över världen och den tid vi lever i.

Maila ditt förslag till hello@southernswedendesigndays.com senast den 4 september 2022. Vänligen inkludera tema (på engelska) och en kort förklaring.

Vi ser fram emot din input!