2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Strategic partners

Svenska institutet

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.