2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Media partners

Skånetrafiken

Res kollektivt med Skånetrafiken under Southern Sweden Designs Days

Sök din resa på skanetrafiken.se eller i Skånetrafikens app.

Har du ingen resbiljett sedan tidigare, kan vi tipsa om 24 timmarsbiljett och Tillsammansrabatt.

Två eller fler personer som reser tillsammans och köper gemensam biljett får alltid 25 procent rabatt på totalpriset inom Skåne. Ni får rabatten om ni är minst två som reser tillsammans. Om du eller någon annan i sällskapet är ungdom eller student får ni dessutom de rabatterna.

  • Exempel 1: En vuxen vill ta med fyra ungdomar och köper biljett för alla i sällskapet. Ungdomarna i sällskapet är 9-15 år och får alltid 40 procents rabatt. Eftersom allihop reser på samma biljett får de dessutom 25 procent rabatt på hela biljettpriset.
  • Exempel 2: Tre studenter ska resa tillsammans och en av dem köper biljett för hela sällskapet. Studenterna får alltid 25 procent rabatt. Eftersom alla reser på samma biljett får de dessutom 25 procent rabatt på hela biljettpriset.