2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Strategic partners

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation för professionellt verksamma konsthantverkare och slöjdare i Sverige och har runt 750 medlemmar.

Organisationen grundades 1990 i syfte att verka arbetsfrämjande för utövare inom området, stärka konsthantverkaren i sin yrkesroll och stärka konsthantverkets ställning i samhället. Genom att skapa synlighet och sprida kunskap om svenskt konsthantverk nationellt och internationellt, förmedla kontakter och uppdrag, erbjuda fortbildning, samt främja dialog och nätverksmöjligheter, verkar Konsthantverkscentrum för att nå uppsatta mål:

  • Att stärka det svenska konsthantverkets status.
  • Att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för medlemmar.
  • Att stärka konsthantverket som ett självständigt konst- och kunskapsfält.

konsthantverkscentrum.se