2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Main Location – priser och praktisk information

Vill du ställa ut och delta i programmet på Lokstallarna under Southern Sweden Design Days? Ta del av praktisk information om Main location innan du skickar in din ansökan.

Här hittar du detaljerad information om: 

  • Utställningar inomhus 
  • Utställningar utomhus
  • Panelsamtal, seminarie och workshop i SSDD Studio
  • Workshop för barn i SSDD Junior
  • Utrustning

UTSTÄLLNINGAR INOMHUS

Inne i de gamla Lokstallarna finns plats för flera stora utställningar. Den totala utställningsytan är mer än 6 000 m2 i hallarna. Allt från små designstudios till stora företag eller organisationer har möjlighet att ställa ut med en utställningsyta från 50 m2 och uppåt. Önskad yta anges i ansökan på hemsidan. Tilldelad yta meddelas vid bekräftelse av medverkan på Lokstallarna.

KOSTNAD

Kostnaden för att ställa ut på Main location baseras på vilken kategori som utställaren tillhör.

Small:
- Enskild utövare/Studio/Företag (1–3 anställda)
- Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera utövare/studios)
7 500 kr* exkl. moms

Large:
- Företag/organisation (4+ anställda)
18 000 kr* exkl. moms

Akademi och kulturorganisationer:
- Utbildnings- och kulturorganisationer
15 000 kr* exkl. moms

*Inkluderar valfri storlek på yta (minst 50 m²) och el. Obs! Utställningsarkitektur, väggar, podier, belysning**, teknik/upphängning och wifi ingår ej.
**Lokalerna erbjuder stort ljusinsläpp, vilket innebär att hallen erbjuder en naturligt ljus miljö under dagtid. 

UTSTÄLLNINGAR UTOMHUS

Även utanför Lokstallarna finns plats för stora utställningar. Allt från små designstudios till stora företag eller organisationer har möjlighet att ställa ut med en utställningsyta från 25m2 och uppåt. Önskad yta anges i ansökan på hemsidan. Tilldelad yta meddelas vid bekräftelse av medverkan på Lokstallarna.

KOSTNAD

Kostnaden för att ställa ut på Main location baseras på vilken kategori som utställaren tillhör:

Small:
- Enskild utövare/Studio/Företag (1–3 anställda)
- Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera utövare/studios)
5 000 kr* exkl. moms

Large:
- Företag/organisation (4+ anställda)
12 500 kr* exkl. moms

Akademi och kulturorganisationer:
- Utbildnings- och kulturorganisationer
10 000 kr* exkl. moms

*Inkluderar valfri storlek på yta (minst 25 m²) och möjlighet till elanslutning vid förfrågan. Obs! Utställningsarkitektur, väggar, podier, belysning och teknik/upphängning och wifi ingår ej.

SSDD STUDIO

Vill du arrangera ett panelsamtal, seminarie eller workshop på Main location inför en live-publik? Som deltagare kan du ansöka om att arrangera en programpunkt i SSDD Studio.

KOSTNAD

Kostnaden för att delta i SSDD Studio baseras på vilken kategori som deltagaren tillhör:

Small: 
- Enskild utövare/Studio/Företag (1–3 anställda) 
- Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera utövare/studios) 
2 500 kr* exkl. moms  

Large: 
Företag/organisation (4+ anställda) 
6 500 kr* exkl. moms

Akademi och kulturorganisationer: 
- Utbildnings- och kulturorganisationer 
5 000 kr* exkl. moms 

*Maxlängd 30 min 

Läs mer om medverkan vid SSDD Studio här.

SSDD Junior

SSDD Junior är Southern Sweden Design Days koncept riktad mot barn och unga. På Lokstallarna kommer det att finnas en kreativ drop-in verkstadsyta för barn.

Om du vill medverka med en workshop i SSDD Junior, ansök om att delta i Southern Sweden Design Days och beskriv din idé i formuläret. Antalet platser är begränsade och urvalet görs av en panel.

KOSTNAD

Det kostar inget extra att arrangera en workshop i SSDD Junior (förutom SSDDs anmälningsavgift).

Läs mer om medverkan i SSDD Junior här.

UTRUSTNING

 

EL

2 strömkällor (2300W, 230V, 10A) ingår. Trefasström finns tillgänglig efter önskemål för en extra kostnad.

BELYSNING INOMHUS

Lokalerna erbjuder stort ljusinsläpp och festivalen äger rum i slutet av maj, vilket innebär att utställningarna kommer att presenteras i en ljus miljö under dagtid. Med erfarenhet av förra årets festival, presenterades majoriteten av utställningarna utan extra belysning. Önskas belysning för att förstärka utställningen ber vi er kontakta er kontakta Ann Isler för frågor, vägledning och offert, ann@formdesigncenter.com 

INTERNET / WIFI

Wi-Fi finns ej. Önskas internetanslutning rekommenderar vi att köpa in ett mobilt internet. Ta kontakt med en teleoperatör för att få den lösning som passar er.

AVFALL

Deltagare ansvarar för sin egen avfallshantering. Detta gäller även överblivet material från utställare och får ej deponeras i container utanför utställningsbyggnaden.

LAGER OCH FÖRVARING

Det kommer att finnas en avsatt yta för lagring av emballage.

TOALETTER

Toaletter finns i direkt anslutning till utställningshallen.

BEVAKNING

Dag- och nattbevakning ingår den 23–26 maj.

FÖRSÄKRING

Arrangören ansvarar inte för skador till följd av stöld eller skadegörelse. Varje deltagare ansvarar för sin egen försäkring. Vi rekommenderar därför att teckna en utställningsförsäkring.

OFFICIELLA ÖPPETTIDER

Under Southern Sweden Design Days 23–26 maj är Main location öppet dagligen 11.00–18.00. Under öppettiderna ska utställare finnas på plats.

INTRÄDE OCH ACKREDITERING

Besökare betalar inträde till Main location. Deltagare får mellan 3–10 ackrediteringar beroende på utställningskategori.

MONTERING & DEMONTERING

MONTERING

Måndag 20 maj, kl 08.30-18.00
Tisdag 21 maj, kl 08:30-18.00
Onsdag 22 maj, kl 08.30-18.00

DEMONTERING

Söndag 26 maj, kl 18.30-20.00
Måndag 27 maj, kl 08.30-20.00