2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Aktivitet för barn

Vem ska bygga, vem ska bo?

Guldängen

Alla varelser behöver bo, Barn kan mer än vuxna tro(r)!

Under Southern Sweden Design Days besöker Guldängens bygglek lokstallarna där vi tillsammans bygger boplatser för olika varelsers behov. 

Vill du bygga ett insektshotell, eller har du kanske din egen boplatsidé? Här får dina egna händer och ditt hjärta skapa något viktigt för någon som är mindre än du själv. Samtidigt blir du en viktig del av Guldängens magi.

På Guldängens Bygglekplats i Sofielund är det barnen som bestämmer och skapar, vuxna är medhjälpare om det behövs! 

Guldängen är en kreativ, grön lärmiljö, där barnen själva bygger och odlar. Att bygga, såga, spika, skruva, måla, plantera, smaka, lukta, känna – detta får barnen att växa. Barnen utvecklar påtaglig självkänsla, sin kreativitet och insikt om den egna potentialen. Här får de uppleva att de kan, vilket stärker självförtroendet! Och ofta kan barnen mycket mer än vuxna tror!  

Varmt välkommen.

Deltagare