2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Aktivitet för barn

Teddy Bear Killer Workshop

Teddy Bear Killer Workshop på SSDD24

Förvandla gamla nallar till nya skatter!

Teddy Bear Killer Workshop är en unik och spännande möjlighet för både barn och vuxna att utforska sin kreativa sida samtidigt som de lär sig att återanvända en gammal vän som de tidigare brytt sig om.

Under workshopen kommer deltagarna att få chansen att dekonstruera gosedjur och använda materialen för att skapa nya konstverk eller till och med helt nya gosedjur. Detta uppmuntrar inte bara kreativitet utan främjar även hållbarhet genom att minska avfall. Bara dyk upp och slå dig ner. Kasserade gosedjur och verktyg kommer att finnas tillgängliga för alla workshopdeltagare, och workshopledaren Felicia Hansen kommer att vara på plats för att vägleda och hjälpa dig att visualisera dina idéer. Kom och delta i denna spektakulära workshop!

Genom att dekonstruera nallar kommer deltagarna att få en förståelse för de material som använts för att skapa dem och hur de kan återanvändas för att skapa något nytt. Detta sätt att ta tillvara på befintligt material för att skapa något nytt visar vikten av att bry sig om vår miljö genom att minska avfall och återanvända material. Workshopen är också en uppmaning till att bry sig om vår planet. Genom att återanvända gamla material och minska avfall tar vi ett steg mot att ta itu med klimatförändringarna och främja hållbarhet. Denna workshop är ett fantastiskt sätt att skapa en bättre förståelse för ämnet samtidigt som man har roligt. Teddy Bear Killer Workshop är ett perfekt exempel på hur kreativitet, hållbarhet och medkänsla kan komma samman för att skapa något vackert. Det uppmuntrar deltagarna att tänka utanför boxen och främjar en djupare förståelse för de material vi använder och vilken inverkan de har på vår planet.

Det finns inget krav på att anmäla sig till denna programaktivitet!

Deltagare