2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

ReFab

ReFab Lab Exhibition

ReFab: Transforming Waste into Design

"ReFab" är en grupputställning som visar upp deltagare från en mängd olika kreativa/professionella bakgrunder. Konstnärer, arkitekter, designers, möbelhantverkare och textilkonstnärer tar sig an utmaningar genom att designa med återanvända material och har ändrat ryktet om kasserat material från avfall till värdefulla resurser. ReFab visar bland annat upp (i alfabetisk ordning) Kerry Donars, Yang Yong Kang, Helle Robertson och Sofia Kroon Walter. Verken till denna utställning har skapats på ReFab Lab AB, vars uppdrag är att sprida kunskap om materialåteranvändning genom workshops och samarbete.

Temat "Omsorg" genomsyrar ReFab-utställningen, där deltagarna visar miljövård genom att bidra till resursbevarande och avfallsminskning. Vårdens ekonomiska dimension är uppenbar i överväganden om kostnadsbesparingar och stöd till lokala ekonomier. Kreativt sett ses omsorg i genomtänkt materialanvändning, vilket ger en unik estetik som bidrar till kulturella och sociala sammanhang. Den pedagogiska aspekten av vård innebär att öka medvetenheten om miljöpåverkan av konsumtion och att förbättra färdigheter genom experiment, främja ansvar och medvetenhet. I slutändan återspeglar bruket av återanvändning av material ett omtänksamt förhållningssätt till konstnärliga uttryck som går utöver individuell kreativitet för att omfatta bredare sociala, kulturella och miljömässiga hänsyn. Genom att kombinera individer med olika kreativa bakgrunder ger ReFab-utställningen ett eklektiskt oväntat men spännande resultat. Passa på att komma förbi vårt öppet hus på fredag 18.00-20.00 och träffa designers som visas upp.

ReFabLab.com

@refablabmalmo

Deltagare