2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

QUARRY STORIES

Mushroom Dinner

En utställning om kalkbrott och arkitektur genom narrativ

Quarry Stories presenterar vårt examensarbete i arkitektur (2024). Inspirerade av kritisk posthumanism strävar vi efter att utforska olika perspektiv på arkitektur. Genom att använda berättelser som ett nyckelverktyg illustrerar vi hur kalkbrott kan förvandlas genom narrativ.

Resultatet är tre berättelser som utspelar sig i tre kalkbrott på Gotland. Under festivalen kommer vi att visa upp en av dessa berättelser: FUNGHIANIA tillsammans med vår bok Quarry Stories.

Vi ser kalkstensbrotten på Gotland som ett exempel på människans relation till naturen: vi tar det vi vill ha och ger oss iväg därefter. Vi föreslår alternativa relationer och visioner för dessa platser. Funghiania är ett exempel på det.

Funghiania är en berättelse om hur svampar kan bidra till människors känsla av samhörighet till sin omgivning. Den är inspirerad av posthumanistisk filosofi om sammanflätat liv mellan människor och icke-människor genom omsorg. Här möter vi ‘caretakers’, besökare och svampar som lever i symbios!

“Once an abandoned limestone quarry Furillen, on the east coast of Gotland, a Psychedelic Fungi Paradise has sprung out of the lime-rich soil. The characteristics of the limestone quarry offer unique conditions for fungi to thrive. Many people come to this place to attend psychedelic retreats for reasons such as spiritual exploration, personal growth, healing trauma, and exploring a vision of eliminating the ego. They call it Funghiania.”

- Utdrag från vårt examensprojekt Quarry Stories, 2024 (tillgänglig på issuu och DIVA)

Quarry Stories utforskar hur vår koppling till vår omgivning kan genomsyras av en djupare form av omsorg.. Dessa kopplingar (eller relationer) kan skapa både spännande, hållbara och mer fantasifulla platser. Funghiania exemplifierar hur svampar, människor och geologiska förhållanden kan samexistera i harmoni genom omsorgsfulla och vävda interaktioner.

Vi kommer ställa ut i  Mitt Möllan under festivaldagarna. Där kommer besökare få ta del av berättelsen om Funghiania genom bland annat film och kollageverk. Delar av utställningen kommer även finnas att se hos AVA vinbar.

Vi ses där!

Deltagare