2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Poor Man's Cupboard

Poormanscupboard

Nutidens bemålade skåp – illustratören Johan Hörberg och finsnickaren Johan Käck.

Poor Mans Cupboard Hur tar vi hand om det vi har? Hur skapar vi saker som lever länge? Kan tradition och samtid mötas genom utvecklandet av nya saker och uttryck? I det här samarbetet mellan illustratören Johan Hörberg och finsnickaren Johan Käck möts inte bara två discipliner utan också två uttryck; det samtida och det traditionella. Nutid och dåtid. Kanske är framtidens produkter en förädling av det enkla – kanske rent av en förädling av det gamla? Kanske kräver framtiden att de är det. Utgångspunkten för samarbetet är de bemålade väggskåpen som har en stark tradition i många delar av landet. Inte minst i Hälsingland och Gästrikland där Johan och Johan är uppväxta. Skåpen kunde ibland vara väldigt enkla, andra gånger mer arbetade. Oavsett blev bemålningen ett sätt att höja skåpens status. Än i dag finns flera hundra år gamla bemålade skåp bevarade och de säljs till höga priser på auktionshusen. Kan vi skapa ett skåp som lever i hundratals år? Som ändå tolkar vår samtid? Våra händer tror att de kan det. 

Deltagare