2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

"Öppna ditt designhjärta"

Bild av två händer som håller ett grönt mosshjärta

Hållbarhet och skäliga villkor i formuppgivningsuppdrag

För att upprätthålla en hållbar "Svensk Design" är det avgörande att visa omsorg och ta hänsyn till alla de som är involverade i den ekonomiska värdekedjan och med det förstå behovet av skälig ersättning till formgivare. Detta stöds av tvingande regler i upphovsrättslagen, av EU-kommissionen och även av FN:s globala mål för hållbar utveckling. I detta seminarium reder Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation, ut begreppen. Tillsammans med formgivaren Anna Kraitz samtalar hon om vad det innebär att ta hand om och tillgodose de behov som finns för både uppdragsgivare och formgivare i ett formgivningsuppdrag för att åstadkomma hållbar svensk design. 

Samtalet arrangeras av Konstnärernas Riksorganisation som bildades 1937 och företräder 3 500 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Deltagare