2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

This is not trash! Afterlife of Leftovers

En utställning som uppmanar oss att hantera det vi slänger varsamt

Med utgångspunkt i de vardagliga vårdpraxis som länge har varit en del av många kulturer, tar vi i denna utställning omsorg om de material vi slänger som avfall. När vi reflekterar över engångsvardagen med dess engångsplaster och slängmuggar, förklädda till acceptabla vanor i det moderna stadslivet under löftet om återvinning, föreställer vi oss istället alternativa efterliv när vi försöker förlänga livslängden för material.

Leftovers är en utställning som visar upp en serie föremål designade och gjorda av överblivna material – skrot, döda lager, utgångna föremål. Original och unika designade föremål/konstverk och pappersvaror, handgjorda med omsorg med hänsyn till de grafiska, texturella och tekniska egenskaperna hos det som en gång sågs som utgånget eller skräp kommer att ställas ut i deras nya liv och visar upp deras nyfunna värderingar.

Denna utställning utgår från tanken att att bry sig är att stå till svars för de val man gör i de intrasslade relationerna mellan ekosociala ekosystem man lever i. Att bry sig är att agera, att underhålla, att älska och respektera. Vården är mödosam. När vi frågar hur vi kan ta hand om planeten, människorna, praxis, saker, material, uppmärksammar utställningen vad konstnärliga praktiker kan tillföra för att ta hand om de enorma mängder material vi slänger som avfall trots det värde och de potentialer de har.

Tidigare utgåvor av dessa verk var platsspecifika i den meningen att vi arbetade med utgånget material från lokala kulturinstitutioner i Köpenhamns design- och konstmuseer, vilket gjorde dem extremt unika. Så i den här utgåvan kommer vi att arbeta med överblivet eller utgånget tryckt material från Malmös kulturscen och göra designföremål, konstverk och pappersvaror. Det kommer att vara möjligt att köpa föremålen.

Deltagare