2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Öppet hus

MÖTESPLATS BAGERIET

Mötesplats bageriet

MÖTESPATS BAGERIET, en mötesplats skapad och byggd av LILLA SNICKEIRET MALMÖ för bageriet BAGAREN & BONDEN, ett ekologiskt hantveksbageri.

”MÖTESPLATS BAGERIET” är en mötesplats skapad och byggd av LILLA SNICKERIET MALMÖ, som underlättar möten i staden där diskussioner kan uppstå kring hur vi använder stadsrummet, hur vi producerar och distribuerar mat och mycket mer. Mötesplatsen blir ett oväntat inslag i stadsbilden där gaturummets användning skapar dissonans i förhållande till den normgivande användningen. Programpunkten berör social hållbarhet, mötesplatser i staden, bryta mönster i staden, lokal design och produktion i liten skala, distribuerad ekonomi, diversifierad stadsmiljö för minskade transporter och behov av förpackningar. Programpunkten är ett inspel i diskussionen kring hållbar stadsutveckling .

Deltagare