2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Öppet hus

MÖTESPLATS BAGERIET

Ett besök i framtiden, där vi genomfört förflyttningen mot lokala, cykliska resursflöden.

”MÖTESPLATS BAGERIET” är en mötesplats skapat och byggt av LILLA SNICKERIET MALMÖ som underlättar möten i staden där diskussioner kan uppstå kring hur vi använder stadsrummet, hur vi producerar och distribuerar mat och mycket mer. Bagaren & Bonden är ett ekologiskt hantverksbageri som startade 2015. Bageriet har en lokal profil med utvalda leverantörer i Skåne. LILLA SNICKERIET MALMÖ är ett gränsöverskridande projekt inom ramen för min forskning med inriktning på lokala cykliska resursflöden och min designpraktik i Malmö. Programpunkten berör social hållbarhet, mötesplatser i staden, bryta mönster i staden, lokal design och produktion i liten skala, distribuerad ekonomi, diversifierad stadsmiljö för minskade transporter och behov av förpackningar. Programpunkten är ett inspel i diskussionen kring hållbar stadsutveckling .

Deltagare