2730 maj 2021
Mina favoriter
2730 maj 2021
Mina favoriter

Utställning

Mångfaldens Mönster

mönstret 'vide'

Mångfald + Mönster = Mångfaldens Mönster

Välkommen till en digital utställning av Mångfaldens Mönster, ett projekt som vill synliggöra den fantastiska biologiska mångfald som finns i vår närhet och stärka banden mellan människor och naturen.

Allt färre människor har en daglig kontakt med naturen vilket leder till att vi förlorar den intuitiva kunskap om naturen som har byggts upp under generationer. Det kallas av forskare för ”the extinction of experience” eller” artblindhet”. Vi kan varken se eller förstå naturen och känner oss otrygga där. Följden blir sämre hälsa och minskad vilja att värna om vår natur.

Projektet Mångfaldens Mönster vill introducera bortglömda bitar natur i människors vardag för att återskapa kontakten mellan människor och naturen. I bilder och mönster porträtteras arter och ekosystem från vår svenska natur för att synliggöra den fantastiska biologiska mångfald som omger oss, men som är på väg att gå förlorad. Här presenteras ålgräsängen, naturskogen och tångskogen, nyttan med ogräs i gräsmattan och faran med invasiva arter. I bilderna ryms arter som annars sällan får plats i konsten för att de är oansenliga eller inte bildsköna vid första anblick.

Mångfaldens mönster är vackra ytor med djupare mening.

Deltagare