2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Workshop

Lajv som verktyg för design, utbildning, och samhälle

Empatibyggande genom förkroppsligade rollspelsupplevelser

Live action roleplay (Lajv på svenska) är ett format av kollektivt rollspel, där deltagarna engagerar sig i ett ämne genom att ta på sig särskilda roller och/eller personas och spelar upp situationer och scenarier för att skapa uppslukande upplevelser. Lajv är djupt känslomässigt engagerande och ett kraftfullt verktyg som möjliggör perspektivtagning och empati för att fördjupa kopplingar till andra och oss själva. Lajv kan användas som ett verktyg i design- och tekniska sammanhang för att hjälpa till med bättre förståelse av användarupplevelser, skapa en lekfull och kreativ atmosfär, övervinna sociala barriärer, snabbt skapa prototyper och utforska ämnen på lekfulla sätt. Lajv används redan på många håll i samhället, särskilt i de nordiska länderna, till exempel på museer och inom gymnasie- och polisutbildningar.

I denna workshop kommer vi att utforska den breda användningen av Lajv med fokus på perspektivtagande och empatibyggande, i linje med SSDD:s tema CARE. Vi kommer att ta deltagarna genom en rad aktiviteter som kommer att belysa vikten av förkroppsligade upplevelser och lajv som ett användbart verktyg för designers, pedagoger och samhället i stort. Workshopen kommer att äga rum på Malmö Universitet Orkanen - Storm (Rum A122 - https://use.mazemap.com/#v=1&campusid=94&zlevel=1&center=12.994870,55.611309&zoom=19.6&sharepoitype=poi&sharepoi=1037006 ).

Vänligen registrera dig via följande länk: https://forms.office.com/e/7NBGQyExun?origin=lprLink

Deltagare