2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Klättra, gunga, balansera !

gunga

– Min herre, goddag. Får jag slå mig ner och balansera?

Vi har alla gungat som barn, gått balansgång på murar, trottoarkanter, stockar och om man har haft turen att växa upp bland träd har vi nog alla klättrat i dem, så högt vi bara vågat. Med kroppen i rörelse leker vi oss fram till nya språk, ganska intuitiva och omedelbara, både som unga, halvgamla och helgamla. Vi känner oss fram, skrattar och fantiserar, ibland på egen hand men inte sällan behöver vi medpassagerare till våra äventyr. 

Specialsnickeri Tamano (SE) har länge skapat lekplatser. De har nu gått samman med konstnärs och design duon Senno&Cayre (Anna Senno, SE/FR och Michel Cayre, FR) för att skapa en hel serie installationer, både för interiör och exteriör, där vi bjuds in till att språka och betrakta i rörelse - med oss själva eller med andra, likt parkbänkar där vi möter både de vi känner och inte känner. 

Genom att helt förutsättningslöst bjuda in till en stund av inre och yttre samtal, upptäckt och rörelse i offentliga miljöer, som dessutom kan lämpa sig för alla generationer, kan vi säkert bli bättre på att le, låsa upp invanda tankar i en stel kropp, ta oss själva på mindre stort allvar och möta varandra, även i den överväldigande stadsmiljön. 

Klättra, gunga, balansera ! Är en serie hoppfulla rop till våra lekfulla snillen som presenteras i varierande storlek (skala 1:1) tillsammans med en större skalmodell. 

Projektet är en del i ett gemensamt utforskande kring vilka installationer i det publika rummet som skulle kunna stimulera våra fysiska, kognitiva och poetiska förmågor jämte social bekvämlighet i alla åldrar.

Deltagare