2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Kan vi hitta nya platser för bostäder vid vatten, på vatten och i vatten?

Boende vid vatten

Förtätning i stadens vattenrum

Vi på KANOZI arkitekter ser oss som urbanister och tror benhårt på staden som idé! Vi bryr oss om staden för vi ser att staden bär på lösningar för flera av våra gemensamma utmaningar i framtiden. 

Vi behöver hitta sätt att förtäta och skapa attraktiva boendemiljöer som ger fler möjlighet att bo inne i Malmö med större närhet till både arbetsplatser och skolor till idrott och kultur. I  förlängning menar vi att en lyckad förtätning av den befintliga staden kan vara en del i att utjämna livsvillkor. 

Ett sätt att skapa plats för fler är att varje boende inte tar upp så mycket yta. Flytande husbåtar drömmer många familjer om som ett sätt att förverkliga ett boende med eget hus mitt i staden utan att det behöver handla om en traditionell villastad - där trädgårdarna tar upp mycket yta och därmed orsakar en utglesning. En husbåt har ett mycket tydligt definierat avtryck med kompakta ytor där allt (byggnad och tomt runt omkring) får plats på ca 200 till 250 kvm.

Med vår utställning vill vi samla, visa och diskutera om det finns outnyttjad potential vid vattenkanten inne i Malmö. Vattennära boende har varit efterfrågat senaste åren men det är inte alltid som tillgängligheten för allmänheten integreras på ett bra sätt. I samband med byggnation vid vattnet finns möjlighet att samtidigt skapa nya sorters publika rum - tex flytande badplatser - som inte bara är till för de boende utan alla i staden. 

Kommande vattennivåhöjningar är en realitet som alla städer intill vatten behöver hitta sätt att förhålla sig till. Flytande konstruktioner där bostäderna höjs och sänks tillsammans med havet är ett sätt. Ett annat sätt är att lyfta upp bostäderna på pelare som höjer husen med tillräcklig marginal. Plattformar och bryggor under bostäderna kan förberedas för att översvämmas under olika tider av året. 

Vi bryr oss om stadsutvecklingen i Malmö och därför vill vi med vår utställning hitta sätt att bredda samtalet om hur en nödvändig framtida förtätning inom staden kan se ut! 

Deltagare