2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

House of Straw

Townhouse in rural enviroment

Konsten att utveckla vårt kulturarv - en ny era i Svensk Arkitektur?

Få inspiration till en hållbar framtid när traditionell byggnadsteknik möter dagens estetik. Utställningen utgår från hållbarhet som en premiss. Att anspela på mötet mellan ny och gammal hantverkstradition kan vara startskottet för en ny svensk arkitektur som både är innovativ, hållbar och aktuell. 

Med visionen att utveckla det moderna byggandet med traditionella material utforskar utställningen hur den optimala väggen och taket kan se ut. Prototyp tas fram i samarbete med Södra, Ekolution och Målarkalk. Utställningen demonstrerar att när naturliga material får mötas utan kompromisser faller detaljerna naturligt på plats. 

House of Straw - illustrerar just denna frågeställning och visar hur vi kan utveckla dagens arkitektur med hjälp av den äldre hantverkstraditionen av lokala och naturliga material. När vi låter naturen få ta plats i våra samhällen bryr vi oss också mer om detaljerna, omsorgen över att byggnaderna ska få stå på sin plats över tid etableras. 

Deltagare