2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Göra keramik på spik

Spik i lera

En utställning om att åstadkomma någonting av ''ingenting''

Uttrycket ”att koka soppa på en spik” kan betyda att lyckas åstadkomma någonting av "ingenting", i en till synes hopplös situation. Så som klimatsituationen ser ut idag, är det lätt att blunda och att situationen känns hopplös, men kanske finns svaren i det vi redan åstadkommit? Att Göra keramik på spik tolkar Artibus keramiker som att använda de resurser och det material som redan finns att tillgå. 

Artibus keramiker vill med sina verk få observatören att agera. Agerande kommer från att först tänka om, att se möjligheter i det som upplevs omöjligt. Kanske finns redan lösningen framför oss; i något som vi ännu inte har lagt märke till. Alla keramiker arbetar utifrån samma tema och resultatet visar på den bredd och mångfald som finns i verkstaden på Artibus. Årets tema är Göra keramik på spik och det kommer att visas både individuella och kollektiva verk. 

Deltagare