2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

ETT TAKTILT UNIVERSUM AV GLAS

En utställning om glasets förvandlingsbarhet.

Detta projekt utforskar samspelet mellan glas, återanvändbarhet och taktilitet, och fungerar som unika skulpturala delar.

Till skillnad från konventionella metoder som homogeniserar kasserade glasskärvor, omfattar mitt tillvägagångssätt det unika med varje skärva, vilket ger ett nytt perspektiv på dess livscykel.

Genom processen att sortera och smälta om kasserade glasskärvor omvandlas dessa fragment till skulpturala element. Denna resa handlar inte bara om att återanvända material; det är en tyst reflektion över anknytning och tillväxt.

Ändå finns det en spänning mellan de bearbetade och obearbetade elementen, eftersom jag låter materialet böjas, smälta och fästa på sitt eget distinkta sätt. Detta speglar komplexiteten i våra inre kamper.

Metoden är starkt inbäddad i den slutliga formen; den slumpmässiga skärvfästningen ger en dynamisk kvalitet och inbjuder tittarna att begrunda sina egna berättelser. Inom dessa återupplivade fragment ligger ett bevis på motståndskraft, vilket återspeglar den transformativa resa vi alla gör.

Deltagare