2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

En hållbar resa i pastell

Material for our PVC free flooring

En hållbar resa i pastell – hur vi arbetar med cirkularitet

Att ta hand om vår planet och människorna som bor på den är viktigare än någonsin. Enkelt uttryckt behöver vi själva skapa de förändringar vi vill se i världen. Det är ett åtagande vi på Kährs tar på stort allvar.

Kährs grundades 1857 i den lilla staden Nybro i södra Sverige och är ett av de ledande och mest erfarna golvföretagen i världen. Engagerade i innovativ och människomedveten design skapar vi produkter som strävar efter att vara bra för människorna och planeten idag och för framtida generationer. En kärlek till naturen är inarbetad i vårt DNA, med kunskap som går i arv från generation till generation. Denna omsorg och respekt återspeglas i alla aspekter av våra produktions- och designprocesser. 

På Kährs fortsätter vi att tänja på ansvarsgränserna för att säkerställa att alla våra produkter återspeglar vårt engagemang för hållbarhet och cirkuläritet. Medveten och cirkulär design är en prioritet för vår verksamhet, idag och i framtiden. 

Återanvändning och återvinning av produkter återcirkulerar befintliga naturresurser, vilket begränsar förlusten av biologisk mångfald genom att minska utvinningen från och störningen av landskap och livsmiljöer. Vi har åtagit oss att återanvända allt vårt PVC-fria plastmaterial, både från avfall och slutet av livet för att skapa nya hälsosammare utrymmen för människor och miljö. Våra plast-golv som tillverkas i Finland använder 100 % förnybar energi, en process som har gjort det möjligt för oss att minska vårt koldioxidavtryck med 850 ton. Denna linje av golv har förändrat vår syn på traditionella golv i offentliga rum – att vara miljövänliga, starka och lättskötta. Vi fortsätter att använda innovation för att bli bättre och mer hållbara.

Följ vår cirkulära resa - "En hållbar resa i pasteller"

Deltagare