2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Öppet hus

Design - redesign - repeat

by Ateljé Laga

Utforska redesign av kläder och lokal tillverkning i en lokal ateljé/butik

Jag bjuder in folk att ta en titt på hur vi kan skapa ny hållbar design av begagnade plagg, genom att använda plagg med tyger och material av god kvalitet.

Jag tror att vi måste lära oss att konsumera mindre och bättre, att en bra design ger glädje i våra liv, och att medveten konsumtion inte behöver skada miljön. Ateljé Laga har för avsikt att skapa nya sätt att designa med det som redan finns. Att bjuda in människor att reflektera över hur deras plagg tillverkas, och att värdesätta lokal tillverkning och lokala småbutiker.

by Ateljé Laga and Phoenix and friends

 

 

 

Deltagare