2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Den ultimata sanningen

Illustration av Gråbrödersgatan under vatten med en val

En simulering av jorden utan människan

Den ultimata sanningen: när allting drunknar, efter år av exploatering, blir allting fridfullt igen. Denna premiss tar uttryck i en samling illustrerade tryck och en artist’s book.

Illustrationssamlingen speglar möjliga framtidsscenarier på en jord utan människans närvaro, omhändertagande och formande. Vad kommer egentligen att hända när vi inte längre är här? I denna utställning utforskas tanken att jorden inte behöver oss – det är vi som behöver den. Samlingen bjuder in till reflektion kring världen efter oss. Utifrån illustratörernas egna tankar, föreställningar och diskussioner sinsemellan simuleras platser i Skåne som har fått stå orörda under lång tid och påverkas av naturens gång utan mänsklig inblandning. I boken illustreras en berättelse om naturens tidlösa grundpelare – berg, öken, hav och atmosfär.

Människan har förstås präglat det som kan präglas och på så vis knappat in en kurs för planetens utveckling. Flora och fauna har utraderats och förflyttats, satt snurr på och raserat hela ekosystem. I detta illustrerade tankeexperiment får naturen själv välja väg, ostört och i sin egen takt, utifrån det skick vi lämnat den i. Invasiva och naturliga arter tillåts tillsammans hitta en ny ordning och breda ut sig på platser som tidigare varit våra.

Hitta oss på: studiodiser.se / @studiodiser / studiodiser@gmail.com

Deltagare