2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

De vi väljer

Banner

En gestaltning av föremålen för vår omtanke

Vissa personer kommer in i våra liv för att de bryr sig om oss men till störst del väljer vi själva vilka vi vill lägga vår omtanke på. Vi har också varelser som vi aktivt väljer att ta in i våra liv för att få bry oss om dom och som i sin tur är beroende av vår omtanke. Många har barn de riktar sin kärlek mot, andra väljer djur som kompanjoner och vissa planterar växter, antingen för sig själva eller för pollinatörer. Detta säger något om vår önskan om att få rikta vår omtanke mot någon eller något. Behovet att få ta hand om, bry sig om men också att få känna sig behövd.

Utställningen De vi väljer knyter an till årets tema "Care" genom att fokusera på de varelser och objekt vi aktivt väljer att ha i våra liv och bry oss om. 

Deltagare