2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

CROCHET YOUR TRASH

Virkad elkabel

Omsorg av material och skönheten i det överblivna

CROCHET YOUR TRASH är en utställning som utforskar årets tema "Omsorg" genom att ge nytt liv åt överblivet material. Utställningen tar sin utgångspunkt i virkning och strävar efter att utforska gränserna för hur och vad som kan skapas med denna teknik, samtidigt som andra arbetssätt också är centrala i processen. Genom en variation av objekt där det gemensamma temat är det överblivna, syftar utställningen till att visa på skönheten och användbarheten i förbisedda material.

Projektet inleddes i höstas med en insamling av överblivet material från olika platser runt om i Malmö och Lund, material som annars riskerade att hamna i avfallssystemet. Istället har detta material omhändertagits och använts för verk som förhoppningsvis får oss att reflektera över våra resurser och ifrågasätta hur material används idag. Utställningen utforskar hur något som kan betraktas som skräp kan upplyftas till något värdefullt och meningsfullt.

Genom att belysa skönheten och användbarheten i förbisedda material vill utställningen inspirera till ökad försiktighet och omtanke för våra resurser, samtidigt som den bjuder in till diskussion kring produktionskedjor och cirkulärt tänkande.

CROCHET YOUR TRASH blir den första utställningen under Yasmina Karli Malmstens ledning på Galleri Jaktpaviljongen, och fler utställningar väntar i sommar.

Deltagare