2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

As Cinco Estações (The Five Seasons)

An embroidery exhibition about nature-being-other band

Denna broderiutställning är en del av serien De fem årstiderna av Paula Castro, en brasiliansk textilkonstnär. Med hjälp av linne och tråd illustrerar broderierna det feminina, kvinnans kropp i organisk förvandling med naturen och värdet av varje fas i livscykeln. Trådarna går genom barndom, ungdom och mognad och ger liv åt sorgens och mognadsprocesserna. De växlande årstiderna är metaforer för själens tillstånd. Den broderade scenen betonar hur mänsklig intimitet blommar i smärtsamma ögonblick, värdet av att vara förbundna med varandra och även till naturen. På så sätt provocerar dukarna oss att känna bandet mellan natur - being - other och att sätta verbet att bry sig. Att bry sig om att se inåt, känna sig själv, de behov som kommer inifrån och deras syfte med att vara i världen; Att vara försiktig med att odla trädgården runt sig själv, och pollinatörer, och upprätthålla skapandet av liv på planeten. Att ständigt bry sig om andra under de fruktansvärda höstarna av deras existens. Att alltid vara ett stöd för deras smärta. Händerna tar hand om dig. Händer är huvudpersonerna i den här serien. Med dem tar vi hand om oss själva, varandra och jorden. Med händerna berör vi, vi skapar intimitet och genom omtanke knyter vi band. Vi behöver detta band för att känna oss trygga och utvecklas som människor. Därför är omsorg brådskande och viktig. Genom att bry oss varje dag deltar vi i att bygga bandet med oss själva, mellan oss själva och andra och mellan oss själva och planeten.

Deltagare