2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Care for Design Research

Designforskning, vad är det och vad kan den bidra med?

Malmö Universitet har en unik designforskningsmiljö där forskning samspelar med designutbildning. Här knyts teori, aktuell forskning och designpraktik samman. I tider då framtiden ter sig allt mer osäker och oviss kan design och designforskning göra ett viktigt bidrag genom sin förmåga att gestalta önskvärda och mindre önskvärda framtider på sätt som gör dem greppbara och möjliga att förhandla. Genom att skapa konkreta bilder av det möjliga kan design och designforskning göra ett viktigt bidrag till att skapa förståelse för och engagemang i annars ofta ogreppbara och avlägsna framtider. 

I utställningen på Lokstallarna visar Malmö Universitet upp resultat från designforskningsprojekt som på olika sätt tar sig an framtider; Sorg och hopp i omställning, Indigenous climate observatories, Alternative Air Conditioner och sex studentarbeten från kursen Forskning genom design som går i årskurs 2 på kandidatprogrammet i Produktdesign. Tillsammans visar projekten på hur designforskning kan fungera som ett stöd i att skapa omsorg för våra och kommande generationers framtider.  

Deltagare