2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Bära trä

Plagg av trä som hänger på en trädgren

Låta naturen stå till tjänst genom produktdesign

Bära trä är ett experimentellt möte mellan material och funktion. Designbidraget utforskar möjligheten att tillvarata ett materials inneboende egenskaper i tillverkningen av sinnesstimulerande plagg. 

Sinnesstimulerande plagg har som funktion att via tryck, tyngd och taktil stimulering öka koncentrationen hos användaren. Ökad koncentration är också en av de effekter som forskning visar att trä har på människor. Med designbidraget 'Bära trä' presenteras ett försök att tillvarata träets inneboende egenskaper genom att använda trä i tillverkningen av en sinnesstimulerande väst.   

 

 

 

 

Deltagare