2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Back to Nature's Basics

Natures_Basics

Back to Nature's Basics

Vad händer om vi börjar se naturen som en medarbetare istället för en resurs att exploatera? Kan vi integrera dess organiska former i våra urbana miljöer och vardagliga omgivningar? Kan vi tillåta naturen att förbli i sin mest autentiska form och därigenom minska vår påverkan på miljön? Kan vi undvika överdriven bearbetning av naturmaterial? Genom att minimera bearbetning försöker jag skapa produkter och material som existerar i samarbete med det som har skapats av kemiska reaktioner i naturen inom projektet. I vilken utsträckning kan vi gå tillbaka i omvandlingen av naturmaterial? I kampen mot klimatförändringar är det nödvändigt att omvärdera våra vanor, traditioner och perspektiv inom alla områden av våra liv. Hur närmar vi oss omvärdering och omvandling av befintliga material? Genom att samarbeta med naturen som medskapare, kan vi då minska miljöpåverkan och generera en hållbar livsstil? Kan vi gå så långt som att odla några av våra inredningsprodukter i harmoni med naturens ekologiska processer? Att hantera klimatförändringar kräver ökade ambitioner på alla nivåer. Empati och förståelse för både mänskligt och icke-mänskligt liv på vår planet är grundläggande. Genom att skapa med omsorg syftar projektet till att inspirera en kultur av reflektion, omsorg och bevarande av mångfald. Projektet är en inbjudan att reflektera över vårt ansvar. Genom att omfamna naturen som en kreativ partner och skapa med omsorg, kan vi bidra till en mer hållbar och empatisk värld? Konceptet att använda insamlade material från naturen och odla produkter i olika miljöer, förvandla design till fysiska produkter i samarbete med de grundläggande organiska processerna som får materialet att växa och bestämma dess former. Dessa material, hem för många levande organismer, fungerar som grunden för biologisk mångfald och spelar en avgörande roll för att hålla miljön igång på ett ekonomiskt sätt. 'Tillbaka till Naturliga Grunder' fångar essensen av naturens ekologiska processer—ett åtagande att bevara biologisk mångfald, ekonomiskt ge tillbaka och skydda urskogar.

Deltagare