2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Artefakter för en dykningsutopi

Komfort i Atlantis - SEAC - NMASA Design - Artefakter för en dykningens utopi.

Spekulativa designlösningar för miljöutmaningarna inom dyksektorn

En våg av designinnovationer växer fram för att möta de utmaningar som hotar dykningens framtid i en tidsålder präglad av miljökrisen. NMASA Design och SEAC Sub leder en omfattande undersökning av scubadykningens påverkan, där olika aspekter från tillverkning av fenor till distributionsprocesser och till och med dykares beteenden under ytan granskas noggrant.

Deras uppdrag? Att föreställa sig lösningar som väcker eftertanke kring problemet, därigenom stimulera pågående debatter och inspirera sektorn att ompröva framtiden för scubadykning. Detta innebär att avvika från traditionella standardiserade metoder, omfamna en revidering av dykares beteende och utforska nya material.

Resultatet är en samling artefakter – lösningar som sträcker sig från konkreta ingripanden i den handfasta, omedelbara världen till mer spekulativa, innovativa lösningar med blicken stadigt fäst på en utopisk framtid. 

 • Artefakt 1: "WASTED" -  Från meningslös förpackning till önskvärt objekt

  Denna utställning utforskar potentialen att ersätta vanligt förekommande engångsplastpåsar med kompakta föremål tillverkade av återvunnen och återvinningsbar plast. Dessa föremål tjänar ett användningsändamål genom utrustningens livscykel och övergår deras konventionella förpackningsroll.

 • Artefakt 2: "Closing the Loop" - Att omvandla marin avfall till havsfrihet

  Ett projekt med målet att minska SEAC:s fotavtryck i fenproduktionen och öka dess cirkularitet. Målet sträcker sig bortom avfallsminskning och söker istället ersätta råmaterial med plast från marina rep och annat havsrelaterat avfall. I en poetisk vändning finner avfallet som en gång förstörde dykares paradis sin upprättelse i form av essentiell utrustning för dem.

 • Artefakt 3: "Feeling the Life" - Avskalade fötter för att skydda miljön

  Genom att erkänna studier som belyser det oavsiktliga skadande som orsakas av dykare som sparkar på koraller, analyserar detta projekt orsakerna bakom sådana handlingar. Förslaget innebär en omgestaltning av fenor för att öka dykares medvetenhet om deras undervattensmiljö, med konceptet att göra deras fötter känsligare för att skydda de sköra organismer som bor under vattnet.

 • Artefakt 4: "Comfort in Atlantis" - Undervattens viloplatser

  Medan vila förblir viktig kan det att göra det under vattenmiljöer störa marint liv betydligt. Den här utställningen tar itu med problemet genom att skapa säkra platser i gränssnittszoner delade av dykare och korall. Den undersöker ämnen som undervattensergonomi, produktion av konstgjorda korallrev, möbeldesign och undervattensarkitektur för att hitta en balans mellan dykares komfort och ekosystemets bevarande.

Detta projekt har varit en del av Better Factory Program

Deltagare