FAQ

Vart anmäler jag mig för att delta?

Det är nu möjligt att anmäla sig för att delta i Southern Sweden Design Days 2020. Anmäl dig här>>

Vem kan delta?

Southern Sweden Design Days 2020 är öppet för deltagare inom design, arkitektur och konsthantverk:

  • Enskilda utövare, kontor, studios och kollektiv
  • Producenter och företag aktiva inom designområdet
  • Högskolor/universitet, kulturinstitutioner, branschorganisationer och föreningar

Ansökan är öppen även för aktörer som inte är baserade i södra Sverige.

Hur väljs projekt/event ut?

Southern Sweden Design Days är ett inkluderande evenemang och det sker ingen urvalsprocess. Form/Design Center går igenom alla projekt som skickas in. Vi förbehåller oss dock rätten att neka deltagande för inlämnade projekt, till exempel om innehållet strider mot våra etiska eller moraliska principer.

Finns det något krav på att projekt som lämnas in utgör nytt arbete?

Nej. 

Hur går jag tillväga för att anmäla mig?

Anmälan för att delta sker via Southern Sweden Design Days webbformulär>>.

Vilken information efterfrågas i formuläret när jag anmäler mig för att delta?

Ansökningsformuläret innehåller: information om den sökande, information om projekt/event inklusive projektets namn, hur projektet förhåller sig till temat för 2020, projektbeskrivning, deltagare, lokal/plats (om sådan finns), ämnesområde och bilder/filer.

Tillhandahåller Southern Sweden Design Days lokaler för event/utställningar?

Deltagare ansvarar själva för att hitta en plats för event.
Form/Design Center hjälper dock gärna till – i den mån det är möjligt – med råd och att hitta en plats för event. Uppge i anmälan om du önskar få hjälp.

Alla deltagare kan ansöka om yta i Southern Sweden Design Days ’main location’ Lokstallarna. Läs mer här>>.

Hjälper Southern Sweden Design Days till med finansiering av event/utställningar?

Deltagare ansvarar själva för att finansiera innehåll. Southern Sweden Design Days har inte möjlighet att hjälpa till med finansiering av enskilda event/utställningar.

Hur kan jag komma I kontakt med andra designers?

Southern Sweden Design Days Community  på facebook är ett forum för deltagare i Southern Sweden Design Days att tipsa, diskutera och inspirera varandra. Här kan du lyfta en fråga, dela lokaler eller hitta nya samarbeten.

Vad kostar det att delta?

Att delta i Southern Sweden Design Days 2020 är kostnadsfritt.

Hur kan jag kontakta organisationen bakom Southern Sweden Design Days?

Är direktförsäljning tillåtet under Southern Sweden Design Days?

Southern Sweden Design Days är inte främst ett kommersiellt evenemang. Under Southern Sweden Design Days bör direktförsäljning inte vara en huvudaktivitet. Endast produkter för registrerade event får erbjudas till försäljning om så önskas. Direktförsäljning ska separeras från utställningen och får inte äga rum i själva utställningen. På Southern Sweden Design Days är utställningarna, aktiviteterna och innehållet ledande, inte direktförsäljning.