2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Strategic partners

Svensk Form

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen. De riktar sig till privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

EN NATIONELL REPRESENTANT MED MÅNGFALD SOM LEDORD

Som ideell oberoende medlemsförening är Svensk Form en självklar nationell representant för att stimulera form-, design- och arkitekturutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. Internationalisering innebär också att ta världen hit och att verka för mångfald.

FINNS ÖVER HELA LANDET

Svensk Form har 3 500 medlemmar och är rikstäckande genom 13 ideella regionalföreningar. I Svensk Forms Företagspool ingår 62 företagsmedlemmar.

I SAMTIDEN SEDAN 1845

Föreningen är världens äldsta designorganisation, bildades 1845. Svensk Form utger sedan 1905 tidningen Form, som är en av de främsta medlemsförmånerna.

BRINNER FÖR BREDDEN

Svensk Form verkar som en kunskapsplattform, förmedlare och opinionsbildare för form-, design- och arkitekturområdet. De arbetar med ett brett designbegrepp som innefattar formgivning av produkter, tjänster och miljöer. Alltifrån konsthantverk och mode till industridesign och tjänstedesign.

MÅLGRUPPER

Svensk Form arbetar nära utövare, branschorganisationer och producenter inom designområdet och riktar sig främst till branschen, designintresserad allmänhet, opinionsbildare, myndigheter och näringsliv.

Ur föreningens stadgar:

Föreningen Svensk Form skall främja medvetenheten om och utvecklingen av god formgivning och design av produkter och miljöer.

Regeringsuppdraget för 2018 från Kulturdepartementet lyder:

Föreningen Svensk Form ska stimulera designutvecklingen i Sverige samt vidga och fördjupa kunskapen om form- och designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden ska föreningen visa vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen, samhället och näringslivet. Vidare ska Svensk Form fortsatt initiera framåtsyftande projekt och förmedla erfarenheter och lärdomar om designsatsningar. I uppdraget kan även ingå att främja svensk design internationellt i nära samarbete svenska branschorganisationer och med svenska utlandsmyndigheter.

Föreningen Svensk Form ska stärka den rikstäckande närvaron genom föreningens samtliga aktiva regionalföreningar i samverkan med regionerna.

Föreningen Svensk Form ska i förekommande fall tillämpa gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet).

MEDLEMSKAP

Träffa andra där du bor som tycker att design är viktigt! I Svensk Forms 13 regionalföreningar runt om i landet kan du delta i aktiviteter och resor, var med och driva samtalet om form och arkitektur, läsa den prisbelönta tidningen Form och få dessutom en mängd bra förmåner – inklusive gratis juridisk rådgivning!

BLI MEDLEM HÄR!