2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Aktivitet för barn

Vem ska bygga, vem ska bo?

bygga

Alla varelser behöver bo, Barn kan mer än vuxna tro(r)!

På Guldängens Bygglekplats i Uddeholmsparken är det barnen som bestämmer och skapar, vuxna är medhjälpare om det behövs! 

Guldängen är en kreativ, grön lärmiljö, där barnen själva bygger och odlar. Att bygga, såga, spika, skruva, måla, plantera, smaka, lukta, känna – detta får barnen att växa. Barnen utvecklar påtaglig självkänsla, sin kreativitet och insikt om den egna potentialen. Här får de uppleva att de kan, vilket stärker självförtroendet! Och ofta kan barnen mycket mer än vuxna tror! 

Miljön, tillsammans med platsens kunniga personal förmedlar kunskap om våra viktiga ekosystem och visar på betydelsen av barnets egen delaktighet för en hållbar framtid. Vi bryr oss om, och vill ta hand om både liten och stor. Under SSDD bygger vi därför boplatser för olika varelsers behov. Det kan vara insektshotell, fågelholkar, mulmholkar, fladdermus-hus, eller har du kanske din egen boplatsidé? Här får dina egna händer och ditt hjärta arbeta med ökad omsorg om stort och smått, samtidigt som du själv får uppleva och vara en viktig del av Guldängens magi. Varmt välkommen.

Deltagare