2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Väntrum – en rumslig upplevelse av tidens gång

Väntrum

Väntrum - En grupputställning som omsorgsfullt utforskar ickeplatsen som plats

Begreppet ”ickeplats” myntades av den franske antropologen Marc Augé, och syftar till förgängliga platser (ett slags rumslig passage), där människan är relativt anonym. Uppfattningen är dock subjektiv; en plats som för någon är en ickeplats kan för någon annan vara en plats för upplevelser och möten. I väntrummets kontext, står tidens gång som en abstrakt funktion. Utan annan förväntan än själva syftet att vänta, sitter vi ner och pausar - ofta tillsammans med andra. Ibland är väntan en oönskad nödvändighet, men kanske kan väntan även vara självvald och därmed en paus för att hämta andan. Här är besökarens egna konnotationer till väntrummet (som ickeplats/plats), och väntan (som känsla), med att forma hens subjektiva upplevelse av rummet. Utställningsrummet kan ibland, i likhet med väntrummet, ses som en sorts ickeplats där vi rör oss en stund för att sedan gå vidare - det är subjektivt om utställningen skapar ett minnesvärt avtryck, eller en förgänglig passage. Hur kan utställningsrummet och väntrummet kombineras, för att ge ickeplatsen ett värde av plats? 

Designerna My Comét (tæt studio) och Stina Henriksson (sa:k design studio) undersöker ovanstående, och utforskar Väntrummet som ickeplats, genom att skapa ett utställningsrum där vi kan vistas, och vänta en stund, där objekten är noga utvalda med omsorg om besökaren. De har en mening, en historia och är till för att användas och upplevas snarare än enbart betraktas - för att bidra till ett minnesvärt avtryck av platsen. Det du sitter på, det du dricker ur, det du läser, nummerlappen i din hand och konsten du studerar medan du låter tankarna vandra, är allt noga utvalt som en del av denna grupputställning där vi får lov att förutsättningslöst bara vara.

 

Deltagare