2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Thoughtful Intentions

Thoughtful Intentions : absorbera det förflutna och informera om framtiden

Avsikten eller syftet med våra handlingar är ett direkt kreativt svar på vårt känslomässiga reaktiva sinnestillstånd.

 

Evenemang och föreställningar på The Nordic Art Agency: 

Lördag: 

     12:00 Föreställning, Evelina Björnkvist & Ida Kjällquist

     13:30 Gallery talk, Juliet Rees Nilsson

     14:00 Artist talk, John Atherton 

     14:30 Artist talk, Mimi Norrgren & Jeffery Rogers

     15:00 Artist talk, Jennifer Idrizi

     15:30 Artist talk, Helle Robertson

     16:00 Artist talk, Sarah Nakiito

Söndag: 

     12:00 Föreställning, Evelina Björnkvist &Ida Kjällquist 

     12:30 Gallery talk, Juliet Rees Nilsson

     13:00 Artist talk, Christian Wilke

     13:30 Artist talk, Lena Palenius

     14:00 Artist talk, Mia Hultgren 

     14:30 Artist talk, Paula Castro

     15:00 Artist talk, Masha Bass

Deltagare