2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Nationell strategi för kulturella och kreativa branscher

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA BRANSCHER

Nationell strategi för kulturella och kreativa branscher

Form/Design Center står som värd för ett samtal om den helt nya strategin för företag i kulturella och kreativa branscher som regeringen nyligen presenterade. 

Strategin bygger på den nationella utredningen ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” som presenterades hösten 2022. I samtalet deltar riksdagsledamöterna Peter Ollén (M), ledamot i riksdagens kulturutskott och Louise Eklund (L), ledamot i riksdagens näringsutskott. Samtalet leds av Daniel Persson, vd för Progress PR Öresund.

Läs mer:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/ny-strategi-for-foretag-i-kulturella-och-kreativa-branscher/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2024/04/skr.-202324111

 

Deltagare