2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Sorg och Hopp i Omställning: En orienteringsguide

Sorg och hopp i omställning: en orienteringsguide

Sorg och Hopp i Omställning: En orienteringsguide

Med utgångspunkt våra erfarenheter i en studiecirkel i framtidsorientering kommer vi diskutera vad det innebär att orientera oss mot en fossilfri framtid. Vad behöver vi lämna bakom oss? Vilken roll kan sorg och hopp spela i att i denna re-orientering bort från mycket av det vi idag tar för givet? 

Observera att seminariumet hålls i Malmö Universitets utställning "Care for Design research" där även resultat från forskningsprojektet visas.  

 

Deltagare