2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

SEAWEED DIALOGUES

Seaweed Objects

En sensorisk dialog mellan människor och sjögräs: En materialforskning av brunt tång.

Kelp har blivit en vigtigt aktör i många teorier om hur vi kan återbalansera vårt ekosystem. Det är dock inte ett material som människor frivilligt eller frekvent interagerar med, på sätt och vis har kelp blivit en abstrakt "messias". Men hur kan vi konkret och medvetet använda något vi inte känner till, inte har känt, luktat eller förstått? Målet med Seaweed Dialogues är att överbrygga denna klyfta, genom att påbörja en sensorisk dialog mellan människa och kelp, som utmanar vår uppfattning om vad kelp är och kan vara. 

Detta projekt bygger på en omfattande materialdriven forskning i hur vi kan använda kelp som ett pappers- och läderliknande biomaterial. Målet med forskningen är att utforska och förstå hur tång kan förvandlas till genomskinligt, flexibelt material. I 2023 vistades Alberte 9 månader på Island och tog Fabricademy; en kurs som fokuserar på skärningspunkten mellan biologi, teknik och textildesign, där hon forskade i lokalt Islänsk kelp. Island framvisar ett skoglöst landskap, men om Islands kuster undersöks är området fyllt med skogar: kelpskogar. Detta erbjuder en riklig källa till material som sköljs upp på stranden och lämnas att brytas ner. Forskningen byggdes på iden att använda detta "avfall" för att skapa alternativt flexibelt material genom att använda de naturliga polymererna inom tången själv för att justera materialets specifika egenskaper  bara på et 2D plan men även i 3D. Denna teknik gjorde det möjligt at gjuta materialet och därmed utöka dets potential ytterligare i form och texturer. Via dessa material utforskningar är målet at skapa en haptisk interaktion mellan människa och kelp som informerar om alternativa syften och materialutsikter för sjögräs och som sätter fokus på dess materiella värde och möjligheter.

Sjögräs erbjuder oss en rad spännande möjligheter för alternativ näring, gödsel, bränslen och material, men om vi inte känner till materialet, hur kan vi använda det, och använda det medvetet? Genom att uppmärksamma vikten av tvärvetenskapliga samarbeten och skärningspunkter mellan textildesigners, materialexperter, biologer och kelp. 

 

 

 

 

 

 

Deltagare